Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Osud programu VISK mají v rukou poslanci

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Osud programu VISK mají v rukou poslanci

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Snad nikdy dříve neočekává celá knihovnická veřejnost, jak dopadne jednání poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu, s takovým napětím jako letos. Jde skutečně o mnoho - o pokračování programu VISK v příštím roce. Požadavky silových ministerstev a vysokých škol na navýšení svých příjmů zcela zastínily skutečnost, že mnohé úspěšné projekty v oblasti státní informační politiky, které se v knihovnách realizují, aniž by byly v centru mediální pozornosti, budou muset být zastaveny - pokud se na jejich obranu nepostaví dostatečný počet poslanců. Lobování SKIP na všech stranách je již v plném proudu. Zkušenosti z minulých let, kdy se na poslední chvíli podařilo ve prospěch knihoven legislativu změnit (autorský zákon a tiskový zákon upravující také povinný výtisk periodik), mohou vzbuzovat jistou dávku optimismu, avšak schvalování rozpočtu je na prvním místě záležitostí politickou, v níž zájmům knihoven asi nebude dopřáno hrát významnější roli. Přesto bylo pět podprogramů VISK na rok 2002 vyhlášeno. Aktuální situaci zachycuje naše zpráva, v níž máte možnost vyjádřit svůj názor a diskutovat se svými kolegy.

Vedle pravidelných sloupků v tomto čísle najdete bohatou rubriku zpráv o akcích, které se uskutečnily v uplynulém měsíci (mj. o celostátní poradě vysokoškolských knihoven, o Invexu a frankfurtském knižním veletrhu). Zveřejňujeme rovněž reakci na hodnocení služeb Národní lékařské knihovny (spolu s vyjádřením redakce), které vyšlo v minulém čísle.

V neposlední řadě se Ikaros v tomto čísle vrací k populární rubrice Z knihovnických salónů, která přináší překvapivou novinku z redakčního života.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Osud programu VISK mají v rukou poslanci. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2022-07-07]. urn:nbn:cz:ik-10833. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10833

automaticky generované reklamy
registration login password