Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Osobní propagační kampaň nového ředitele Národní knihovny ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Osobní propagační kampaň nového ředitele Národní knihovny ČR

0 comments
Autoři: 

Nový ředitel Národní knihovny ČR, Mgr. Vlastimil Ježek, v řadě rozhovorů, které poskytl různým médiím (např. BBC nebo Reflex - č. 49), zdůrazňuje především potřebu změny v komunikační strategii této důležité instituce, tj. změnu ve vztahu k uživatelům, státním orgánům i spolupracujícím institucím v oblasti public relations. Za tímto účelem bylo nedávno zřízen nový Úsek komunikace.

Vlastimil Ježek je však muž komplexních řešení, který - podobně jako premiér Stanislav Gross - ví, že nejviditelnějším údem každé instituce je vždy její čelný reprezentant, ať již na pozici ředitele, předsedy, prezidenta či premiéra. Kromě dalších systémových změn v NK ČR proto V. Ježek rozvinul svou osobní propagační kampaň, která je charakteristická nezaměnitelnou postavičkou ježka - zde nový ředitel zkušeně a plně využil potenciálu svého jména. Jistě jste si již v českém denním tisku všimli těchto (a podobných) inzerátů:


jezek002.jpg


Jak je patrné, na rozdíl od lakonického a v podstatě nicneříkajícího poselství Stanislava Grosse ("Myslím to upřímně") nám Vlastimil Ježek sděluje řadu podstatných informací týkajících se jeho činnosti v NK ČR.

Jak je známo, nový ředitel je do funkce prozatím jmenován na dva roky, překvapivé je nicméně sdělení, že během tohoto období vykonává svou práci bez nároků na plat ("1. Demoverze zdarma"). Rovněž zavedení bezplatné telefonické linky potěší všechny kolegy i uživatele, kteří chtějí přímo s V. Ježkem probrat své problémy či návrhy na další rozvoj Národní knihovny ("2. Telefonická podpora zdarma"). V této souvislosti již nepřekvapí, že všechny potřebné knihovnické znalosti si bude V. Ježek doplňovat také bez ohledu na odměnu ("3. Aktualizace během roku zdarma"). Poslední dvě položky, tedy tištěný a internetový zpravodaj a internetová konference zdarma, jsou již standardní součástí každé komunikační strategie a je proto logické, že je využívá i nový ředitel.

Osobní propagační kampaň V. Ježka působí velmi pozitivně, otevřeně a slibně. Zbývá tedy ještě otázka, zda v případě nového ředitele není náhodou jeho jméno omen nomen. V přírodě si ježci počínají velmi pilně a jsou požehnáním pro své okolí. Jak jsme však upozornili již v naší anketě, upadají do zimního spánku, což je pro ně období naprosté nečinnosti.

Uvedenou otázku tedy plně zodpoví pouze budoucnost, propagační kampaň však již nyní naznačuje, jaké jsou silné stránky V. Ježka, který zcela nepochybně bude důstojným nástupcem předchozího ředitele NK ČR, PhDr. Vojtěcha Balíka.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Osobní propagační kampaň nového ředitele Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-11754. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11754

automaticky generované reklamy