Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oranžový ostrov českých knih na frankfurtském knižním veletrhu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Oranžový ostrov českých knih na frankfurtském knižním veletrhu

0 comments
Autoři: 

Optimistické barvy českého stánku na 53. mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem příliš nekorespondovaly s tíživou světovou situací, jež doprovázela přípravy a konání nejvýznamnějšího světového knižního veletrhu. "Všichni jezdí do Frankfurtu, protože všichni jezdí do Frankfurtu", je známé úsloví, jehož platnost se navzdory hrozbám světového terorismu opět potvrdila. Svou účast odřeklo na poslední chvíli snad jen kolem 50 vystavovatelů, číslo zcela nepatrné ve srovnání s celkovým počtem 6 661 vystavovatelů, kteří do Frankfurtu přijeli ze 105 zemí. Čestným hostem bylo v letošním roce Řecko, kterému se podařilo nejen získat nemalé peníze od vlády na nápaditou a esteticky hodnotnou prezentaci své bohaté knižní minulosti i současnosti, ale i zajistit vydání dostatečného množství překladů řecké literatury do němčiny - základ efektu všech investic do ústřední prezentace na prestižním veletrhu. I přes veškeré vstupní kontroly snažící se odhalit případné teroristy (ještě večer před zahájením veletrhu byl však bez kontroly umožněn přístup každému), přes obavy o budoucí vývoj a ztrátu pocitu bezpečí, byli všichni návštěvníci i vystavovatelé veletrhu zaneprázdněni tak, jak je na knižním veletrhu ve Frankfurtu obvyklé. Nákup a prodej autorských práv, schůzky nakladatelů, programy, diskuse a autorská čtení, knižní prezentace, hledání levných a kvalitních dodavatelů tiskařských či grafických služeb byly hlavní pracovní náplní vystavovatelů a odborných návštěvníků. Na veletrh jich přišlo přesně 302 897, jak spočítaly turnikety.

Český stánek byl připraven za finanční podpory ministerstva kultury a příspěvku hlavního města Prahy, organizačně a produkčně byl připraven společností Svazu českých knihkupců a nakladatelů - Svět knihy, s.r.o. Expozici byla přidělena výhodná ostrovní pozice v nové hale uprostřed výstavního areálu, kam byly přestěhovány všichni mezinárodní vystavovatelé. Nakladatelé knih v němčině pak získali jako výstavní prostor zcela novou halu a převedli logicky návštěvníky za sebou. Příslib větší návštěvnosti v nové hale se, bohužel, nekonal. K našemu zklamání byla práce hostesek v recepcích stánku méně využita, rozdalo se méně materiálů, zájem o nabídku byl menší ve srovnání s minulými lety. Zatímco hala s německými nakladateli praskala ve švech, byla hala s mezinárodními vystavovateli stále poloprázdná. Takový pokles zájmu jsme rozhodně nečekali, přestože mezinárodní sekce jsou na všech veletrzích méně navštěvované. Přípravy veletrhu doprovázel i určitý chaos, odrazila se na nich změna ve vedení veletrhu. Ředitelem veletrhu již není Peter Weidhaas, který jej invenčně a pevnou rukou řídil celých 27 let! Ministerstvo kultury ČR a Svět knihy připravily autorská čtení pěti spisovatelů - Jiřího Gruši, Michala Ajvaze, Věry Chase, Romana Ludvy a Miloše Urbana. Návštěva jejich čtení nebyla příliš vysoká, přesto byla účast zejména mladých autorů na veletrhu důležitá, neboť se jejich jména dostala do povědomí mezinárodní odborné veřejnosti. Celkově jsme zaznamenali zájem nakladatelství ze sousedních zemí o české autory, a to je potěšující. Mohl by to být náznak určitého návratu k literatuře středoevropského a východoevropského regionu, jehož literární tvorba vychází ze vzájemně srozumitelných historických i společenských zkušeností. V rámci českého stánku, který byl řešen jako knihkupectví s kavárnou, vystavovalo 45 českých firem - nakladatelských domů, tiskáren a distributorů. Na stánku pracovaly hostesky ve dvou recepcích, o hosty se v kavárně staral pan Vopička z malostranské Kafírny u sv. Omara. Rozhodně se česká nabídka ve velké mezinárodní konkurenci neztratila. Měla příjemnou atmosféru a kvalitní knižní nabídku.

Veletrh ve Frankfurtu je důležitým místem pro setkávání odborníků a podnikatelů z celého světa. I letos dokázal, že si lidé různých kultur rozumějí a spolupracují, a to všem zúčastněným dodalo sílu do další práce i v nejisté době, ve kterém se nyní ocitáme.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALINOVÁ, Dana. Oranžový ostrov českých knih na frankfurtském knižním veletrhu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2022-07-07]. urn:nbn:cz:ik-10823. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10823

automaticky generované reklamy