Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OpenStreetMap

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

OpenStreetMap

0 comments
Anglicky
English title: 
OpenStreetMap
English abstract: 
<p>The article briefly introduces OpenStreet Map – a community project aimed at creating a map which can be used in a variety of ways.</p>

OpenStreetMap je projekt, kterého se účastní dobrovolníci z celého světa, aby společně vytvořili mapu, kterou bude moci používat kdokoliv a jakkoliv. Od roku 2008 lze mapy z OpenStreetMap stahovat do navigací GPS.

Tento původně britský projekt byl založen Stevem Coastem roku 2004. Od roku 2006 používá jako základ letecké snímky Yahoo. Roku 2007 poskytla firma Automotive Navigation Data projektu silniční mapy Holandska, Indie a Číny. Další dobře zpracovanou zemí jsou Spojené státy americké.

Něco málo statistických dat

Počet registrovaných uživatelů a množství jimi zaznamenaných pozic rychle roste. Na počátku roku 2008 bylo registrováno zhruba 20 000 uživatelů, kteří zaznamenali 200 000 000 pozic, o rok později šlo o 90 000 uživatelů a 600 000 000 pozic, aktuálně byly do systému uloženy už 2 100 000 000 zaznamenaných pozic, a to od 210 000 uživatelů. Zajímavostí je, že polovina všech zaznamenaných cest je do map zakreslena pouze 31 uživateli.

Nejčastěji jsou zaznamenávány silnice, z oblasti občanské vybavenosti parkoviště, kterých bylo zachyceno už přes 69 000, dále čerpací stanice (přes 28 000), různé modlitebny, školy nebo hospody.

Na obr. 1 je k dispozici ukázka prostředí OpenStreetMap.

Obr. 1: Prostředí OpenStreetMap

Obr. 1: Prostředí OpenStreetMap

Jak na to

Uživatelé, kteří se chtějí zúčastnit vytváření map, se musí nejprve na webových stránkách OpenStreetMap zaregistrovat. Pro svoji práci jsou velmi dobře vybaveni podpůrnými materiály na wiki, kde naleznou jak průvodce začátečníka, tak seznamy různých e-mailových konferencí, FAQ, sekci pro novináře, blogy apod. Většina informačních materiálů je přeložena do českého jazyka.

Základem práce je navigace GPS, pomocí níž uživatelé mapují své okolí a shromážděné informace ukládají do databáze OpenStreetMap. Dalším možným (doporučeným) způsobem je přemalování volně dostupné mapy (např. Yahoo). Zaznamenání detailů je uživateli doporučeno pomocí fotoaparátu, zápisu do bloku, podle tištěné mapy nebo nahráním informací na diktafon (vhodné pro cyklisty). Obvykle se doporučuje následující postup: uložení typu silnice/ulice, její název, parkoviště, jednosměrnost ulice a postupně stále detailnější informace.

Data se ukládají ve formátu GPX, který jako exportní soubor nabízí přímo navigace, a pokud to neumožňuje, lze data zkonvertovat pomocí volně dostupného programu GPSBabel. Data uživatel následně nahraje do databáze, kde zůstávají uložena včetně jména uživatele, který data pořídil, a času uložení. Historie úpravy mapy je stále dostupná, a umožňuje tak odstraňování případných chyb. Data jsou následně pomocí některého z editorů (např. Potlatch, JOSM, Merkaartor, viz obr. 2) doplněna o názvy ulic, do již hotové mapy se mohou přidávat různé objekty, např. lékárny, školy, hotely, telefonní budky, lavičky, bankomaty, stromy, k dispozici jsou však i značky např. pro turisty nebo cyklisty, jako jsou cesty pro koně, cyklostezky, vyšlapané cesty aj.

Obr. 2: Editace mapy v editoru Potlatch

Obr. 2: Editace mapy v editoru Potlatch

Někdy jsou tyto značky značně podrobné (cesta s vyjetými kolejemi od aut, uprostřed roste tráva nebo naopak travnatá cesta se znatelnými kolejemi vyjetými v trávě). Každý uživatel přikládá důležitost něčemu jinému a o to bohatší výsledné mapy pak jsou.

Použité zdroje:
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RÖSSLEROVÁ, Klára. OpenStreetMap. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-13949. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13949

automaticky generované reklamy
registration login password