Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Opavský Hyde Park informačních profesionálů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Opavský Hyde Park informačních profesionálů

0 comments

První říjnovou středu byl na Slezské univerzitě (SU) v Opavě zahájen již druhý ročník projektu s názvem Hyde Park informačních profesionálů, který pořádá oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU. Organizačně akci zajišťuje studentská komunita působící v rámci portálu knihovnik.fpf.slu.cz.

Opavský Hyde Park je série přednášek profesionálů

Cílem projektu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s významnými odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi nejen z paměťových institucí, ale také z řad komerčních a státních organizací.

Smyslem pravidelného setkávání s čelními představiteli knihovnického oboru je nabídnout studentům a odborné veřejnosti náhled do tzv. informačních profesí, a umožnit jim tak lépe porozumět aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví, ale také jim zprostředkovat určitou formu perspektivy profesní uplatnitelnosti.

Cyklus přednášek se zvanými hosty z řad informačních profesionálů je jedním z výstupů projektu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů a z jehož prostředků byl projekt podpořen. Uvedený projekt se snaží o zmapování uplatnitelnosti absolventů studijního programu Informační studia a knihovnictví na trhu práce v ČR.

V loňském roce přijali pozvání PhDr. Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny ČR, Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy a Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Na základě pozitivních výsledků zpětné vazby studentů a účastníků z řad knihoven projekt pokračuje i v letošním roce. Přednášky probíhají zpravidla první středu v měsíci a díky zařazení Hyde parku mezi akreditované výběrové předměty pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví se těší velkému zájmu z řad studentů.

Zahájení opavského Hyde Parku Účastníci Hyde Parku
Zahájení opavského Hyde Parku a účastníci akce

Zamyšlení nejen nad knihovnickou profesí

Prvním hostem v novém akademickém roce byl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., který je mj. novým vedoucím oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU. Po úvodním slovu Michaely Mrázové bylo slovo předáno moderátorovi večera Mgr. Janu Matulovi, PhD.

Setkání proběhlo stejně jako v minulém roce v komorním prostředí jedné z budov Slezské univerzity v areálu na Hradecké ulici v Opavě. Tématem rozhovoru byly jednak vzpomínky hosta na počátky jeho profesní dráhy a významné osobnosti, které formovaly jeho dosavadní působení na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, ale také zhodnocení jeho dosavadního působení na Slezské univerzitě v Opavě. V neposlední řadě přinesl středeční rozhovor s hostem zamyšlení nad budoucím vývojem nejen opavského studia knihovnictví, ale také knihovnické profese jako takové.

Richard Papík a Jan Matula Richard Papík a Jan Matula
Host Hyde Parku Richard Papík a moderátor Jan Matula

Minulý ročník Hyde parku vytvořil další příjemnou tradici, která následuje po oficiálním ukončení formální části programu, a to neformální posezení s hostem a posluchači nad sklenkou dobrého vína.

Dalšími letošními hosty Hyde Parku informačních profesionálů byla PhDr. Dana Kalinová, bývalá ředitelka největšího českého knižního veletrhu Svět knihy, a Ing. Michal Zwinger, MIM, který stál u zrodu projektů Rozečti.se a Včelka, věnující se čtenářským dovednostem.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 3)
MATULA, Jan a MRÁZOVÁ, Michaela. Opavský Hyde Park informačních profesionálů. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-18153. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18153

automaticky generované reklamy
registration login password