Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onelávchop židub otél

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Onelávchop židub otél

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

ne, nevloudil se nám do redakčního systému záludný šotek ani nezačínáme s letní lekcí záhadného jazyka. To nám pouze padl zrak na detektivku Kočka, která uměla číst pozpátku a titulek červencového úvodníku byl hned na světě. Bylo by jistě pozoruhodné vytvořit seznam slov, které nás automaticky napadnou, když se řekne "léto" - kromě detektivek coby reprezentanta oddychové četby doufáme, že se vám coby pravidelným čtenářům časopisu Ikaros vybaví slovo "soutěž", která je už neodmyslitelnou součástí celého prázdninového (tedy červencového a srpnového) a částečně i zářijového Ikara. Letošní soutěž jsme spojili s 250. výročím narození Wolfganga Amadea Mozarta a věříme, že pro řadu z vás bude přitažlivá nejen kvůli hodnotným cenám, ale především pro vaši vrozenou zvídavost, která téměř jistě patří ke genetické výbavě každého knihovníka a informačního pracovníka.

Když jsme u těch letních hrátek se slovíčky, zkuste si přečíst tento text: Ltéo bduiž pvchoáenlo. Že rozumíte, přestože jsou hlásky přeházené? Na tom není nic divného. V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy tiotž vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blya pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a čoělvk ji přoád bez porlbméů peřtče. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že?

Musíme ovšem podotknout, že to platí pouze pro slova a jazyky, které člověk zná - schválně si vyzkoušejte, nakolik ovládáte některý z cizích jazyků.

Tato věc dokazuje, že lidský mozek je vesmírem skutečně zatím pouze málo probádaným a současné obavy z jeho nahrazení tzv. umělou inteligencí jsou značně předčasné. I když je pravda, že na podobných principech jako je výše uvedený pracují některé samoorganizující se neuronové sítě.

Než se začtete do aktuálního čísla, chtěli bychom se vrátit ke dvěma zarmucujícím událostem minulého měsíce. 22. června 2006 zemřel ve věku nedožitých 92 let Ing. Augustin Merta, CSc., informační vědec, pedagog, učitel, doyen českých knihovníků a informačních pracovníků. V Ikarovi se s ním loučíme nekrologem, který napsal Richard Papík. Zájemci o podrobnější informace o životě a díle Augustina Merty mohou využít bohatý materiál, který byl publikován v časopise Národní knihovna v roce 2004 při příležitosti Mertových 90. narozenin.

Na konci června také bylo oznámeno, že ve věku 80 let zemřela dr. Bedřiška Wižďálková, která se dlouhodobě věnovala redakci jednoho z monumentálních děl české bibliografie, Knihopisu českých a slovenských tisků. Nekrolog této další významné osobnosti oboru, která nás opustila, přineseme v příštím čísle Ikara.

Přes všechny případné mraky obrazné i doslovné ještě jednou: příjemné léto.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Onelávchop židub otél. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-12200. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12200

automaticky generované reklamy
registration login password