Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Okresní knihovna v Hradci Králové...

Napsal uživatel Ikaros .cz dne 3. Září 2002 - 16:10.
Okresní knihovna v Hradci Králové nabízí knihovnám postiženým povodněmi cca 4 000 až 5 000 knih k doplnění knihovních fondů. Jedná se převážně o multiplikáty beletrie (česká a světová klasika) a populárně naučné literatury z našeho výměnného fondu. Dopravu na místo zajistíme. Případné zájemce však prosíme, aby si buď přijeli vybrat knihy k nám, nebo přistoupili na to, že jim knihy vybereme sami a pošleme s tím, že s tituly, které se jim nebudou hodit, naloží podle svého uvážení. Nabízená část fondu totiž není v počítači a nemáme dost sil k sepisování seznamu. Můžeme též postrádat 40 ks oboustranných dřevěných polic, ze kterých se sestavují oboustranné knihovnické regály (zvané "háčka"), pokud by pro některou z postižených knihoven byly k upotřebení. Konkrétním zájemcům bychom byli vděčni, kdyby nám alespoň předběžně do konce září oznámili, že naši nabídku využijí.
Kontakt: Okresní knihovna, Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové, tel.: 049/5514521, fax: 049/5514523 (po přečíslování tel.:495 514 521, fax: 495 514 523), e-mail: jan.peta@knihovnahk.cz.
S pozdravem Jan Pěta, ředitel OK
registration login password