Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlédnutí za změnami a novinkami v Městské knihovně v Praze

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Ohlédnutí za změnami a novinkami v Městské knihovně v Praze

1 comments
Autoři: 

Městská knihovna v Praze je díky své síti 46 poboček a specializovaných pracovišť největší a nejnavštěvovanější knihovnou u nás. Však ji také každým rokem navštěvuje zhruba 2,5 milionu čtenářů, kteří si třeba jen v roce 2011 vypůjčili více než 7 milionů knih, map, CD/DVD, či obrazů. Jako každá moderní knihovna se i Městská knihovna v Praze (MKP) vyvíjí a přináší svým uživatelům různé změny a novinky. V tomto článku se podíváme na některé z nich.

Ústřední knihovna sítě Městské knihovny v Praze

Ústřední knihovna sítě Městské knihovny v Praze

Nový systém rezervací (všudepůjčování a všudevracení)

Asi největší a nejdiskutovanější změnou za celý rok byl nový systém rezervací, který funguje od března 2012. Někteří uživatelé tuto změnu v diskusích opakovaně kritizovali, protože "nové" rezervace nahradily kromě "starých" rezervací také dříve fungující jednodenní blokace, které byly zdarma, zatímco u rezervací se platí jednotný poplatek 10 Kč za knihu. Mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková k tomu uvedla, že změna byla pro MKP nezbytná z ekonomických důvodů a současně vyřešila i zneužívání původních blokací – třetina blokovaných knih totiž zůstávala nevyzvednutá. Zrušení blokací naštěstí nebylo příliš "bolestivé"; využívalo je totiž jen asi 8% aktivních čtenářů. 

Nové rezervace se tedy pokusily původní koncept rezervací a blokací sjednotit a zjednodušit, a současně přinesly i zajímavou přidanou hodnotu: možnost vyzvednout si knihy kdekoliv. Jedná se vlastně o rozšíření oblíbené služby "všudevracení", díky které mohou čtenáři (už cca od roku 2010) vracet výpůjčky na kterékoliv pobočce, ať už si je půjčili kdekoliv. Nový systém rezervací jde tedy ještě o krok dál, a čtenáři si mohou rezervované knihy nechat přivézt kamkoliv v rámci sítě MKP.

Městská knihovna v současné době garantuje dodání rezervovaných knih nejpozději do 14 dnů. Vzdálenost jednotlivých poboček přitom nehraje roli, a nechat si dopravit knížku z jedné sousední pobočky do druhé nebo z pobočky z druhé strany Prahy je v podstatě to samé. Knihy totiž neputují mezi pobočkami (což by bylo logisticky nereálné), ale všechny procházejí expedicí v Ústřední knihovně. Každá pobočka má definované svozové dny, aby byl celý proces co nejefektivnější, ale současně ještě časově akceptovatelný pro uživatele.

Nový systém rezervací

Nový systém rezervací (zdroj: tutorial na webu NKP)

Dejme knihám další šanci (doma i v knihovně)

Od ledna tohoto roku knihovna spustila projekt "Dejme knihám další šanci". Na všech pobočkách MKP se objevily černé sběrné boxy, do kterých mohli čtenáři vkládat knihy, které již nepotřebují a darovat je tak knihovně. Jen za letošní rok bylo díky darům připsáno více než 4000 knih. A pokud náhodou knihovna konkrétní knížku nepotřebuje (např. už má ve fondu několik stejných výtisků), kniha se přesune do přihrádky s názvem "Čtenáři čtenářům", kde možná potěší někoho jiného. Oba tyto projekty se některým návštěvníkům pletou, ale není k tomu v podstatě důvod: v obou případech jde zkrátka o to, dát knihám šanci – a je jedno, jestli v knihovně nebo u někoho doma. 

Čtenáři se také občas ptají, jestli mohou knihu věnovat např. konkrétní pobočce. Darované knihy jsou sice primárně určené pro menší pobočky (resp. obecně pro pobočky, které daný výtisk nemají), ale je možné se samozřejmě domluvit. Těžko lze ale zaručit, že tam kniha i zůstane. Fond Městské knihovny je totiž už z principu decentralizovaný a díky zmiňovanému "všudevracení" se může jakákoliv kniha objevit v podstatě kdekoliv. Vracené knížky totiž na dotyčné pobočce už obvykle zůstávají (bez ohledu na to, kde si je čtenář půjčil) a rozváží se jen v případě potřeby, jako je např. duplicita nebo další rezervace. Výjimku tvoří jen specializované fondy (např. hudební fond nebo fond artotéky), které by nebylo účelné "rozpustit" v celé síti a vždy se vrací do "své" pobočky.

Součástí projektu "Dejme knihám další šanci" je také tzv. "Den pro výměnu knih". Je to v podstatě takový "bazárek", kde si uživatelé mohou vyměňovat knížky a trochu oživit své domácí knihovny. Některé "Dny pro výměnu knih" byly žánrové (například na Bambiriádě se vyměňovaly knížky pro děti, na CONiáši se vyměňovaly tituly z žánru sci-fi a fantasy), zatímco například v říjnu v Týdnu knihoven proběhl tzv. "Den pro výměnu knih XL" určený pro všechny knížky bez ohledu na žánr.

Do projektu Dejte knihám další šanci se zapojil i herec Pavel Kříž

Do projektu "Dejte knihám další šanci" se zapojil i herec Pavel Kříž - a vzniklo pěkné propagační video

Otevírací doba (aneb pondělí už není tabu)

V březnu tohoto roku došlo ještě k jedné výrazné změně – některé pobočky začaly mít otevřeno v pondělí, nebo i v sobotu. Uživatelé na to podle zkušeností reagují různě: na některých pobočkách jsou pondělky mimořádně silné, jinde (včetně Ústřední knihovny) si návštěvníci zatím příliš nezvykli. Na druhou stranu se velmi dobře osvědčilo "dlaždicové" rozvržení sobotního provozu: od 9 do 13 mají otevřeno některé pobočky, od 13 do 18 má pak otevřeno Ústřední knihovna.

S otevíracími dobami se bude každopádně v příštím roce zřejmě ještě hýbat, protože knihovna se dlouhodobě snaží svůj provoz optimalizovat, aby to vyhovovalo co nejvíce návštěvníkům. V MKP například zrušili sobotní provoz ve společenském centru Dům čtení, ale i když je nedaleko otevřená pobočka Korunní, lidé byli na sobotní Dům čtení zvyklí, a přáli by si, aby se sobotní provoz vrátil.

Na druhou stranu, noční studovnu (jakou provozuje například Národní technická knihovna) v MKP zatím neplánují. Noční studovna by měla největší smysl asi v Ústřední knihovně, kde na to ale není dostatečný prostor, tj. prostor dostatečně vyčleněný a ohraničený, aby nebyla přístupná celá budova. I "e-zóna" v přízemí má totiž společný vchod i do předsálí.

Ukázka z přehledu poboček a otevíracích dob na webových stránkách MKP

Ukázka z přehledu poboček a otevíracích dob na webových stránkách MKP

Biblioboxy (drahé ale oblíbené)

Pozitivní zkušenosti mají v knihovně také s biblioboxem, který je k dispozici od poloviny března 2011 před pobočkou Opatov. Několik měsíců to vypadalo, že si ho uživatelé nevšímají nebo ho nepotřebují (pobočka Opatov je poměrně velká a má otevřeno i v sobotu), nicméně poté, co měli přes léto poměrně dlouho zavřeno, začal být bibliobox velmi populární a objevili ho lidé z širokého a dalekého okolí. 

Bibliobox je k dispozici 24 hodin denně, pojme až 500 knih, a k vrácení výpůjčky dochází nejpozději následující pracovní den. Bibliobox na Opatově je sice zatím jediný box Městské knihovny, ale čtenáři mají neoficiálně k dispozici i bibliobox Národní technické knihovny na pražských Dejvicích.

Městská knihovna tedy další rozšíření sítě biblioboxů plánuje, ačkoliv jsou s tím spojené i některé obtíže. Kromě nepříliš lidové ceny (obvykle nad sto tisíc za jeden) situaci komplikují například úzké chodby některých poboček nebo požární předpisy. V Ústřední knihovně jsou komplikací například schody, po kterých nevyjede vozík. Bibliobox není dobré ani příliš "vystrkovat" na ulici, aby si ho lidé nespletli s odpadkovým košem – byť třeba na Opatově podobné zkušenosti naštěstí neměli.

První a zatím jediný bibliobox Městské knihovny bydlí na pobočce Opatov

První a zatím jediný bibliobox Městské knihovny bydlí na pobočce Opatov

Tematické rešerše a oddělení vzácných tisků

Mezi další novinky MKP patří například tematické rešerše a otevření oddělení vzácných tisku. Tzv. rešerše na míru knihovna zatím nabízí ve třech tematických okruzích: z oblasti hudby, divadla a filmu, a pragensií. Cena je aktuálně stanovena na 200 Kč za hodinu, což je obvyklá částka u většiny knihoven. Mainstreamová služba to pravděpodobně nebude, ale i tak lze předpokládat zájem přinejmenším ze strany studentů nebo badatelů. Zájem studentů se ukáže během zkouškového období, odborníci by mohli rešerše přivítat zejména v souvislosti s chystanými jubilei: hudební oddělení oslaví příští rok 120 let, divadelní a filmové oddělení oslavilo 70 let v listopadu.

Otevření Oddělení vzácných tisků (v tzv. "badatelském režimu") se naopak rozkřiklo velmi rychle. Studium je samozřejmě pouze prezenční, ale návštěva je zdarma. Katalog je navíc dostupný online, takže zájemcům stačí jen vyplnit formulář a vzácné tisky si s ním tak říkajíc domluví návštěvu. Navzdory stereotypům nedělá online registrace problémy ani badatelům, a v knihovně prý zatím řešili jen jeden případ, kdy uživatel neměl e-mail a nechtěl si ho ani zakládat. Nakonec to ale vyřešili registrací na e-mail pobočky a mohlo se nerušeně bádat.

Podrobnější informace (včetně formuláře pro objednávku) jsou k dispozici na stránkách Oddělení vzácných tisků. Badatelna sídlí v pražských Střešovicích (nedaleko Pražského hradu) pro objednané čtenáře je otevřena ve středu od 9:00 do 18:00.

První a zatím jediný bibliobox Městské knihovny bydlí na pobočce Opatov

Jeden vzácný tisk na ukázku (zdroj: oddělení vzáckých tisků)

Změny na webu i v katalogu

Jednou z nedávných novinek MKP je také nový mobilní web, který byl ve zkušební verzi spuštěn v pondělí 24. září 2012. Zatím sice nabízí jen základní funkce jako prohlížení webu nebo vyhledávání v katalogu, ale potěšit může například snadno dostupný přehled poboček nebo odkaz na volně dostupné e-knihy, které si uživatel může rovnou (v různých formátech) stáhnout.

Knihovní katalog (známý též jako Koniáš) se také vyvíjí. Už delší čas např. podporuje hodnocení knih nebo vkládání komentářů, byť se jedná o funkce využívané jen okrajově. Knihy je také možné "lajkovat", ačkoliv větší integraci se sociálními sítěmi (např. přihlašování přes FB) knihovna zatím zejména z bezpečnostních důvodů neplánuje. Katalog prošel změnami také společně s novými rezervacemi a pár novinek se objevilo i začátkem listopadu, kdy přibývají např. odkazy či ukázky.

Mimochodem, v roce 2011 navštívilo web knihovny cca 2.900.000 lidí, zatímco fyzicky přišly 2.400.000 návštěvníků. Nedá se tedy říci, že by lidé navštěvovali knihovnu už jen "přes internet". Je také poměrně zajímavé, že klasické průkazky do knihovny zatím stále velmi výrazně převažují nad OpenCard, které má zatím jen nějakých 40 až 50 tisíc čtenářů z celkového počtu cca 190 tisíc. 

Knihovna v číslech - přehled vybraných statistik za rok 2011

Knihovna v číslech - přehled vybraných statistik za rok 2011

Závěrem

A co čeká uživatele příští rok? Tak například mobilní web, kde se objeví možnosti přihlášení do čtenářského konta, či zapojení do diskusí. Změny se plánují i na "velkém webu", ačkoliv jsou zatím zahaleny rouškou tajemství. Knihovna také plánuje speciální formy čtenářských účtů – např. pro čtenáře s omezeným přístupem (kterým vypršela průkazka) nebo virtuální účty zcela bez průkazky.

Radost mohou mít i uživatelé, kterým se zdají černé boxy projektu "Dejme knihám další šanci" depresivní; po novém roce budou totiž zelené. Optimalizovat se bude i systém půjčování a vracení – někteří uživatele by například ocenili mít všechny rezervované knihy z různých poboček v jeden den na jednom místě. Uvažuje se také o možnosti dopravy až domů, pokud bude zájem a vymyslí se udržitelný způsob financování. Dalším takovým zatím jen teoretickým nápadem jsou i "mikroknihovny" či "výdejní místa" v lokalitách, kde by se nevyplatily (nebo ani nemohly postavil) klasické "velké" pobočky.

Neodmyslitelnou součástí Ústřední knihovny je také známý sloup z knih

Neodmyslitelnou součástí Ústřední knihovny je také známý "sloup knih". Dílo má oficiální název IDIOM, jeho autorem je slovenský výtvarník Matej Krén, a ve vstupní hale knihovny je již od roku 1998.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Ohlédnutí za změnami a novinkami v Městské knihovně v Praze. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 12 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-14009. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14009

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Bibliobox máme na ulici "vystrčený" už rok a půl a zatím si ho s odpadkovým košem nikdo nespletl. Uvnitř by trochu ztrácel smysl ;-)
http://www.kkvysociny.cz/galerie/2011/biblio/ipage00002.htm
Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny

registration login password