Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP

0 comments
Anglicky
English title: 
The reader’s quizzes in UJEP
English abstract: 
March, the month of readers, deserves a special attention from libraries. Librarians at the scientific library of Ústí nad Labem prepared an annual quizz for their readers and this article brings you up to date about the results of this knowledge test. As expected, this year’s increased overall in difficulty resulted in somewhat lower number of participants, but there were cases of readers answering all the questions correctly.

V březnu letošního roku připravila naše knihovna pro své čtenáře v rámci Března, měsíce čtenářů, stejně jako minulý rok vědomostní kvíz. Kvízy samotné, jejich obsah i forma, odměny pro vítěze i účast čtenářů se však jednotlivé roky výrazně lišily, a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, jak kvízy vypadaly, jak probíhaly a jak byly vyhodnoceny.

Jednoduchý rozjezd v minulém roce

Literární kvíz pro čtenáře v roce 2013 obsahoval deset soutěžních otázek, z nichž byly všechny - některé snadno, některé obtížněji - dohledatelné na internetu. Kvíz tak ve finále nebyl nijak složitý, stačilo mu jen věnovat čas. Kvíz byl zpracován v běžném textovém editoru a na našich webových stránkách byl vložen jako odkaz, který se po kliknutí otevřel. Ostatně můžete si ho sami vyzkoušet (příloha v .pdf).

Každá soutěžní otázka měla tři možnosti odpovědí. Čtenáři odpovídali vypsáním jednotlivých odpovědí do e-mailu a odesláním na naši e-mailovou adresu. Za každou správnou odpověď bylo možné získat jeden bod. Své odpovědi mohli soutěžící zasílat po celý březen. Účast byla k našemu překvapení poměrně hojná. Celkem nám zaslalo své odpovědi 38 čtenářů, z nichž 29 odpovědělo na všech 10 soutěžních otázek správně. Čtenáři s plným počtem bodů byli zařazeni do slosování a tři vylosovaní čtenáři získali sladké odměny.

Složitější kvíz vs. Internet

Letošní vědomostní čtenářský kvíz se ale v mnohém lišil. Obsahoval sice také deset otázek, stejně jako kvíz loňský, ale otázky byly mnohem obtížnější. Většina otázek byla koncipována tak, aby správné odpovědi nebyly snadno dohledatelné na internetu a aby bylo k jejich zodpovězení potřeba nejenom více času, ale také přemýšlení a nápaditosti. Každá otázka byla také ohodnocena různým počtem bodů podle její náročnosti a záludnosti, přičemž ty nejtěžší otázky byly na konci. Otázky se týkaly nejenom literatury, ale také historie, umění, vědy nebo hudby. Některé měly možnosti odpovědí, jiné nikoli

Rozdíl obou kvízů však nebyl pouze v obsahové stránce, lišily se i po stránce formální. Na rozdíl od kvízu 2013 byl ten letošní vytvořený pomocí aplikace Google Docs (Vědomostní čtenářský kvíz), kde lze snadno vytvářet, zveřejňovat i vyhodnocovat dotazníky, testy i kvízy. Odkaz byl umístěn na stránkách knihovny a soutěžící po rozkliknutí rovnou na internetu vyplňovali své odpovědi, které se automaticky zaznamenávaly do tabulky v aplikaci Google Docs. Pro tři soutěžící s nejvyšším počtem bodů byly připraveny hodnotné knižní odměny.

Dle našeho očekávání se letošního kvízu účastnilo podstatně méně čtenářů než loni. Kvíz totiž vyžadoval mnohem více času a nápaditosti. I přes vyšší náročnost odpověděli na všechny otázky správně a plný počet bodů získali tři ze třinácti soutěžících čtenářů. Správné výsledky jsou k dispozici zde a podrobněji se jim budeme věnovat v následující kapitole.

Výsledky záludného testu

Co se týče úspěšnosti našich soutěžících, nejvíce správných odpovědí jsme obdrželi na první tři (tj. nejsnazší) otázky. V první otázce, v níž jsme se ptali, jaká přírodní katastrofa způsobila podle vědců s největší pravděpodobností starověkou událost zvanou Deset ran egyptských, chybovali pouze dva čtenáři. Druhou a třetí otázku, jméno spisovatelky s vlastním jménem Marie Barešová a název obrazu malířky Toyen z roku 1959, zodpověděli všichni soutěžící úplně správně. Ani čtvrtá otázka nebyla záludná, i tu zodpověděli všichni správně s jasnou znalostí toho, že dvě samostatné městské části Českého Krumlova spojil v roce 1555 v jedno město právě Vilém z Rožmberka.

Hůř dopadla otázka pátá, malinko matematická. Chybovala v ní téměř polovina soutěžících. Otázku šestou, která se ptala na podobu nejčastějšího filigránu v Jistebnickém kancionálu, zodpověděli správně pouze čtyři čtenáři. Tato otázka dopadla ze všech deseti kvízových otázek úplně nejhůře. Otázka sedmá dopadla o poznání lépe. Názvy tří děl pojednávajících o cestovateli Emilu Holubovi nám správně napsalo 12 ze 13 soutěžících. Obdobně dopadla i otázka osmá, v níž chybovali a správné jméno lékaře a vědce Williama S. Baera neodhalili jen dva čtenáři. Předposlední otázka se ptala na spojitost severoanglického města se svatou Ludmilou. Co mají společného, správně odhalilo deset čtenářů.

Poslední, desátá otázka měla být rozhodně nejzáludnější. Nedopadla však, co se týká počtu správných odpovědí, nejhůře. Chtěli jsme slyšet rok a místo vydání anglicky psané publikace, jejíž volný překlad zněl: „Láskou okřídlen v umětelstvu loajality“. Správnou odpověď poslalo šest čtenářů.

Závěrem

Byli jsme mile překvapeni, že se našli čtenáři, kteří investovali své znalosti, dovednosti a hlavně nemalý čas a svedli boj s našimi více či méně obtížnými otázkami. O to víc nás potěšilo, že tři z nich odpověděli na všechny otázky bezchybně. Budeme se těšit s novými kvízovými otázkami zase příští rok a doufáme, že se naši čtenáři zapojí minimálně se stejnou energií a znalostmi a třeba i ve vyšším počtu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FINSTERLOVÁ, Eliška. Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 7 [cit. 2022-08-14]. urn:nbn:cz:ik-14251. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14251

automaticky generované reklamy