Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obroda knihomilství v centru Prahy?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Obroda knihomilství v centru Prahy?

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

V letošním roce jsme se hned při několika příležitostech měli možnost setkat s neotřelými způsoby propagace četby. Vedle uspořádání ankety Moje kniha či přípravy speciálních plakátů byly využity též některé trojrozměrné objekty, a to dokonce na velmi frekventovaných místech. Na pražských Příkopech jsme se stali svědky revoluční události ve světě kraví komunikace. Zdá se, že tištěná forma komunikace začíná být nahrazována pokrokovější formou elektronickou. Nová informační pastva si některé krávy zcela získala. Ostatně posuďte sami:

krava1_maly.jpg


krava2_maly.jpg


Na Můstku však byla naopak k vidění kráva Knihomilka, evidentně skalní příznivkyně klasických hmotných nosičů dokumentů:

krava3_maly.jpg


krava4_maly.jpg


Zatímco kráva-kyborg udržuje s redakcí Ikara dobré vztahy prostřednictvím elektronické pošty (neopomíná nám pravidelně zasílat kraví novinky, zkráceně tzv. kraviny - viz též rubrika Z redakční pošty), kráva-knihomilka s námi zarputile odmítá komunikovat. Proto se redakci k velké lítosti všech zúčastněných ani nepodařilo zjistit, jakým způsobem si kráva knihu opatřila. Od jejích kolegyň jsme pouze zjistili, že do knih by prý (navzdory svému jménu) neinvestovala ani korunu. V současné době proto intenzivně prověřujeme, zda se tato kráva stala čtenářkou některé z pražských knihoven. Při naší pátrací činnosti však narážíme na četné obtíže kvůli nedostatečnému porozumění knihovnic a knihovníků.

Z neznámého důvodu zejména knihovnice často nad položenou otázkou (Je ta kráva z Můstku uživatelkou vaší knihovny?) pouze nevěřícně kroutily hlavou. Jako problematická se také ukázala aplikace zákona o ochraně osobních údajů, protože mezi knihovníky (a dokonce ani mezi knihovníky v právnických knihovnách!) nepanuje shoda v definici "osoby" a v důsledku toho též "osobních údajů". V některých oslovených knihovnách jsme se proto setkali s vysloveně nepřátelským postojem a informace o případném členství krávy nám nebyla poskytnuta s tím, že kráva je přeci také osoba, a tudíž nám knihovníci zkrátka nic neprozradí!

Rovněž nám bylo vysvětleno, že čtenářům jsou ze zásady pracovníky knihoven podávány pouze hodnotné informace. Bohužel zde musí redakce Ikara konstatovat své selhání. Přestože jsme se zprvu svorně domnívali, že kráva je začtena do kvalitní beletrie, při bližším ohledání však jsme zjistili, že tomu tak za žádných okolností není! Kráva totiž bezostyšně propaguje Levné kydy alias Levné knihy!

V poslední chvíli nás však napadla spásná myšlenka - obrátit se na pracovníky Ústavu zemědělských a potravinářských informací, kteří nám jistě pomohou detektivní úkol vyřešit. Jelikož tento geniální nápad vznikl až těsně před redakční uzávěrkou tohoto čísla, jeho realizace nebyla zatím provedena. O zjištěných faktech budou čtenáři Ikara pochopitelně neprodleně informováni.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Obroda knihomilství v centru Prahy?. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11748. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11748

automaticky generované reklamy
registration login password