Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003

1 comments
Autoři: 

Součková, Martina. Aspekty vztahu "člověk – počítač" s důrazem na uživatelské rozhraní. Vedoucí: Richard Papík. Oponent: Marie Königová.

Hercová, Ludmila. Citační indexy v medicíně. Vedoucí: Marie Königová. Oponent: Anna Stöcklová.

Čuka, Petr. Dezinformace – specifická oblast informační politiky. Vedoucí: Stanley Kalkus. Oponent: Richard Papík.

Blaž, Ladislav. Digitální knihovny krásné literatury a jejich rozvoj v prostředí WWW. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Peter Pálka.

Kusák, Martin. Elektronická státní správa - porovnání situace ve vybraných evropských státech. Vedoucí: Rudolf Vlasák. Oponent: Michaela Dombrovská.

Beníšková, Ivana. Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání a jejich zpřístupňování na Masarykově univerzitě v Brně. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Zdeňka Dohnálková.

Šimek, Jan. Elektronický podpis v informačním systému státní správy ČR. Vedoucí: Rudolf Vlasák. Oponent: Jiří Kaplický.

Vaněk, Aleš. E-obchodování a jeho úloha ve znalostní společnosti. Vedoucí: Richard Papík. Oponent: Martin Souček.

Bejlková, Lenka. Francouzské univerzitní knihovny na prahu 21. století. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Milena Černá.

Pejšová, Petra. Implementace knihovnického systému DaWINci v knihovně Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Vedoucí: Anna Stöcklová. Oponent: Jiří Pavlík.

Tučková, Jitka. Informační potřeby a průzkumy uživatelů : metodika a současné trendy. Vedoucí: Marie Königová. Oponent: Anna Stöcklová.

Obručník, Michal. Informační systémy veřejné správy z hlediska státní informační politiky ČR. Vedoucí: Rudolf Vlasák. Oponent: Michaela Dombrovská.

Pavková, Jana. Informační zabezpečení procesu harmonizace práva v přípravě České republiky na členství v Evropské unii. Vedoucí: Jitka Hradilová. Oponent: Jiří Palivec.

Koldová, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) : na základě pramenů ze Státního ústředního archivu. Vedoucí: Petr Voit. Oponent: Jaroslava Kašparová.

Maršálková, Jitka. Knihovna Mikoláše Alše : Mikoláš Aleš (1852-1913). Vedoucí: Richard Khel. Oponent: Stanley Kalkus.

Švrčinová, Pavlína. Krajský knihovnický systém. Vedoucí: Milena Černá. Oponent: Anna Stöcklová.

Sluková, Petra. Metody a nástroje analýzy informací v Competitive Intelligence. Vedoucí: Richard Papík. Oponent: Marie Königová.

Váňová, Tereza. Národní knihovnický systém v ČR. Vedoucí: Milena Černá. Oponent: Anna Stöcklová.

Pokorný, Pavel. Návrh optimalizace přenosu informací k uživateli v prostředí WWW. Vedoucí: Peter Pálka. Oponent: Jiří Kaplický.

Brožková, Hana. Ochrana dokumentů před vodním živlem s přihlédnutím ke zkušenostem z povodní v roce 2002. Vedoucí: Františka Vrbenská. Oponent: Anna Stöcklová.

Hartmanová, Kateřina. Ochrana osobních údajů v prostředí elektronických informačních komunikací. Vedoucí: Rudolf Vlasák. Oponent: Karel Neuwirt.

Volmuthová, Zuzana. Povinný výtisk online publikací a jeho legislativní zajištění. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Peter Pálka.

Čerňová, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Vedoucí: Jaroslav Vyčichlo. Oponent: Milena Černá.

Bulanová, Eva. Reklama a obraz reklamního produktu v komunikaci se zákazníkem. Vedoucí: Peter Pálka. Oponent: Petr Očko.

Havlíčková, Klára. Srovnávací analýza předmětového pořádání informací z vybraných oblastí společenských věd na univerzitách v ČR : se zvláštním zřetelem k indexačním postupům na Filozofické fakultě UK v Praze. Vedoucí: Peter Pálka. Oponent: Josef Schwarz.

Bečvářová, Romana. Systémy pro zpřístupňování hybridních informačních zdrojů a jejich rozvoj ve vědeckých knihovnách v České republice. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Anna Stöcklová.

Petrýdesová, Dana. Týmová práce a její využití ve veřejných knihovnách. Vedoucí: Milena Černá. Oponent: Anna Stöcklová.

Pilz, Pavel. Vliv státní informační politiky na činnost archivů se zvláštním zřetelem na formulace nového archivního zákona. Vedoucí: Peter Pálka. Oponent: Miloš Šnytr.

Sedláčková, Eva. Vývojové trendy v oblasti informatiční výchovy dětí a mládeže. Vedoucí: Lidmila Vášová. Oponent: Milena Černá.

Benda, Jiří. Význam teorie memů v informační vědě. Vedoucí: Cejpek, Jiří. Oponent: Marie Königová.

Stoklásková, Karolína. Webové portály. Vedoucí: Richard Papík. Oponent: Martin Souček.

Lorencová, Jana. Zámecká knihovna na Kačině v kontextu vybraných zámeckých a palácových knihoven přelomu 18. a 19. století. Vedoucí: Milena Černá. Oponent: Milena Černá.


Poznámka: Uvedené diplomové práce jsou dostupné k prezenčnímu studiu v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11414. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11414

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Velmi bych uvítal, kdyby byly na webu přístupné celé texty diplomek (třeba s povinným citováním zdroje nebo tak něco). Některé by mne velmi zajímaly, ale v Praze k prezenčnímu studiu mi to je málo platné.

registration login password