Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Evropské unii nejen zajímavě, ale i zábavně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

O Evropské unii nejen zajímavě, ale i zábavně

0 comments
Autoři: 

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové má ve svém fondu multimédií dva tituly, které jsou vhodné nejen k individuálnímu studiu, ale i k použití ve školní třídě.

Tituly jsme získali zdarma v r. 2001 od Informačního centra EU v Praze po předchozím seznámení na veletrhu Svět knihy. Měli jsme zájem i o CD-ROM Velká encyklopedie EU, jehož vydání avizovalo na svých stránkách Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ale na opakovaný dotaz se nám nedostalo žádné odpovědi.

Bylo to další zklamání poté, co jsme zjistili, že se ve vládní kampani ke vstupu do EU nenašly peníze na on-line databázi KnowEurope, kterou měly knihovny k dispozici v loňském roce, naučily se s ní zacházet a mohly ji cíleně prezentovat široké veřejnosti. Snad se nám následujícími řádky podařilo alespoň trochu přiblížit velmi zdařilé, ale podle nás málo známé tituly.

CD-ROM Hello Europe

Luxembourg : European Communities, 2000

Multimediální příručka a průvodce po Evropě a Evropské unii určená mládeži. Informuje o činnosti a politice EU, seznamuje s její historií a institucemi. Uživatel pozná život v 15 členských zemích a v 11 zemích, které na členství čekají. Obsahuje 1700 stran faktografických informací, 500 fotografií, množství videoklipů a interaktivních funkcí. Titul je v angličtině.


Obsah CD-ROM lze snadno prohlížet a přitom zábavným způsobem objevovat nové informace. CD-ROM lze také využívat jako encyklopedii k cílenému vyhledávání informací.

Titul je jako kniha rozdělen do kapitol a podkapitol. Na úvodních obrazovkách odkazují na jednotlivé kapitoly pohlednice. Na obsah je možné se dostat také přímo přes tlačítko. Podtržená slova v textu jsou odkazy. Upozorňují na další informace (umístěné na jiném místě CD-ROM), které se týkají toho co právě čteme.

Program umožňuje přímé vyhledávání podle zadaného slova (tématiky). Výsledkem vyhledávání je výčet všech stránek, kde se zadaná tématika vyskytuje. K rychlé orientaci nebo k rychlému objasnění konkrétního pojmu slouží výkladový slovník.

Hlavní kapitoly:
Politika - Podstatou činnosti, současnost, výhledy do budoucna
Historie - Vznik EU a klíčové události
Život v Evropě - Cestování, obchod, život a práce v zahraničí
Země - Fakta a život v 15 členských zemích a v 11 zemích, které na vstup do EU čekají
Slovník - Výkladový slovník 79 základních pojmů
Média - Statistiky, mapy, zvukové ukázky, video, slovníček základních frází v 11 jazycích, odkazy na další informace o EU

Funkce Guide je orientačním průvodcem po jednotlivých kapitolách. Funkce Poznámkový blok zpřístupní prohlížený text ve zjednodušeném formátu bez obrázků a ikon. Takto upravený text je možné vytisknout nebo zkopírovat do schránky. Funkce Bookmarks umožňuje vytvářet vlastní soupis oblíbených (užitečných nebo nejvíce používaných) stránek. Zrychluje se tím hledání a zjednodušuje se prezentace titulu při akcích nebo při vyučování ve škole. Titul odkazuje na http://europa.eu.int/

Popsaný CD-ROM lze úspěšně využít i při výuce angličtiny.

CD-ROM EUROTOUR (Cestování Evropskou unií)

Bonn : Glamus, 1999

EuroTour je společenská počítačová hra pro jednoho až šest hráčů. Hra slouží k ověření a získání znalostí o EU. Hráči při ní cestují jednotlivými členskými zeměmi a v každé z nich se snaží získat co nevíce suvenýrů. Kromě češtiny je možné hru hrát v dalších 11 jazycích: Danish, German, Greek, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish, Swedish and English.

Každý z hráčů si vybere jazyk, ve kterém chce hrát a zemi, která bude pro jeho cestování výchozí. Kromě toho si každý hráč zvolí stupeň obtížnosti (začátečník, pokročilý nebo expert). Díky tomu je hra zajímavou po dlouhou dobu a vede hráče k rozšiřování znalostí o EU.


Na začátku každého výletu si hráč určí cíl své cesty. Na mapce vidí, které země již navštívil (vybarveno tmavě) a kde ho ještě čekají (vybarveno světle).

Při návštěvě každé země má hráč možnost získat suvenýr výměnou za správné odpovědi na vědomostní otázky. Odměnou za pět správných odpovědí je suvenýr ze zlata. Kromě otázek se v každé zemi dozví spoustu zajímavosti a navštíví známá i méně známá místa. V každé hře si hráč může vybírat z peněz, které získal sázením.

Peníze na cestování získává hráč postupně různou činností. Může investovat na burze, může si nachytat peníze ve hře Euro-déšť (pokud se nenechá chytit strážcem), v Labyrintu musí najít zlaté schody a na ně dát co nejvíce nasbíraných kamenů. Poslední možností jak získat peníze je co nejrychleji vyhledat tři k sobě patřící symboly.

Výsledková listina průběžně ukazuje score a nasbírané suvenýry. Další informace ke hře (včetně inovací a doplňků) jsou k dispozici na Internetu na adrese http://www.eurotour.de.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 4)
HRDÁ, Libuše. O Evropské unii nejen zajímavě, ale i zábavně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11258. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11258

automaticky generované reklamy
registration login password