Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O daních a ztracené bibliografii

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

O daních a ztracené bibliografii

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

zdá se, že posledních několik týdnů bylo především ve znamení protestů a nepokojů. V zahraničních rubrikách zpravodajství jsme mohli sledovat krvavé protivládní protesty a střety v Egyptě a nyní v Libyi, česká politická scéna prožívala horké chvilky způsobené protestujícími lékaři, kteří hrozili odchody a černými sanitkami, a aby toho nebylo málo, některá nepříjemná překvapení zasáhla i jinak poklidnou knihovnickou komunitu.

Jednou z těchto událostí bylo zrušení oddělení analytického zpracování v NK ČR, které proběhlo s platností k 1. 3. 2011. Toto kontroverzní rozhodnutí si sice vysloužilo kritiku ze strany knihovníků, studentů i pedagogů (viz např. archiv elektronické konference Knihovna, nicméně ani tyto reakce nepadly na úrodnou půdu. Zdá se tedy, že analytické zpracování, které má u nás tradici již od padesátých let, čeká přinejmenším stagnace – některé obory či regiony sice zpracovávají své vlastní bibliografie (a budou v tom doufejme pokračovat i nadále), ale netýká se to zdaleka všech. Navíc pochopitelně zaniká i léta budovaná koordinační činnost NK ČR na celonárodní úrovni.

Časopis Ikaros bude celou situaci samozřejmě i nadále sledovat a informovat čtenáře formou aktualit a případně i formou souhrnného článku v některém z dalších čísel. Všem zájemcům nicméně doporučuji k nahlédnutí také průběžně aktualizovaný dokument "Oddělení analytického zpracování a jeho perspektivy", který připravila PhDr. Ivana Anděrová.

Další chystanou nepříjemností je také plánované zvýšení DPH na 20 %, které se kromě jiného dotkne i knih a knižního trhu. Zvýšení ze současných 10 % na dvojnásobek bude poměrně citelné a kromě růstu koncových cen především hrozí, že řada titulů vůbec nevyjde, protože se jejich vydání jednoduše nevyplatí. V reakci na tuto situaci vznikla "Výzva na obranu knih", kterou inicioval Svaz českých knihkupců a nakladatelů a kterou záhy podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Ústav pro českou literaturu AV ČR a také desítky tisíc lidí, kteří přidali svůj podpis na webu, na Facebooku či do podpisových archů.

Pro úplnost ještě dodejme, že ve většině států Evropské Unie (kromě Bulharska a Dánska) je sazba DPH u knih výrazně nižší než základní sazba – např. v Německu činí 7 % (základní je 19 %), v Maďarsku 5 % (základní je 25 %) a kupříkladu v Británii je tato sazba zcela nulová (přičemž základní je 20 %). Podrobnější informace naleznete také v dokumentu "Důsledky zvýšení DPH pro knihy".

Ačkoliv je tedy situace ve světě i v našem oboru poměrně neklidná, doufáme, že čas strávený s Ikarem pro Vás bude mnohem příjemnější. Co se týče obsahu, v aktuálním čísle naleznete například podrobnou studii zaměřenou na hodnocení kvality kolektivních encyklopedií, představíme si systém Verde a Google Ngram, připomeneme si život a dílo Rogera Summita a zamyslíme se i nad vlivem a významem literatury. Z dalších článků a reportáží pak můžeme zmínit třeba zprávu z konference PARTSIP 2011, zkušenosti z Benchmarkingu knihoven, internetové okno do terezínského ghetta či předávání nových cen, tzv. "knihovnických motýlků".

S přáním poklidného čtení

Jan Rylich & redakce

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. O daních a ztracené bibliografii. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2023-03-30]. urn:nbn:cz:ik-13612. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13612

automaticky generované reklamy
registration login password