Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový studijní program na ÚISK FF UK: Informace, média a knižní kultura

Napsal uživatel Jan Rylich dne 27. Leden 2019 - 22:45.

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o otevření nového navazujícího magisterského programu od akademického roku 2019/20 na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s názvem Informace, média a knižní kultura.

Hlavním cílem programu je vzdělávat studenty v oboru informační vědy, zejména z pohledu vztahu člověka, médií a informací, s těžištěm ve studiu informačního chování a rozvoje knižní a mediální kultury od středověku po současnost se zvláštním zřetelem k problematice čtenářství.

Obor je možné studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě jako samostatný program a pouze v prezenční formě i jako sdružené studium v kombinaci s jiným programem na FF UK. Je ukončen státní závěrečnou magisterskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Studenti si již nebudou volit mezi specializacemi, jak tomu bylo doposud. Volit si budou pouze mezi dvěma povinnými moduly: Moderní technologie, informační zdroje a služby a Knižní kultura; a dvěma povinně volitelnými bloky: Informační chování, čtenářství a společnost a Kurátorství a správa sbírek, které budou nabízeny studentům obou modulů. Samozřejmostí zůstává absolvování povinných oborových předmětů rozvíjejících informační vědu a výzkumné metody.

Kromě nového oboru Informace, média a knižní kultura (IMKK) je i nadále k dispozici navazující magisterské studium v oboru Studia nových médií. Dosavadní navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví od roku 2019/2020 již nové studenty nepřijímá.

Věříme, že nový program IMKK nabídne zájemcům o navazující magisterské studium dostatek zajímavých možností v rámci studia i v budoucím uplatnění na trhu práce.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.