Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky z Knihovny kardinála Berana

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Novinky z Knihovny kardinála Berana

0 comments

Knihovna kardinála Berana letos vydala tři knihy a připravila čtyřdílný cyklus přednášek. 16. března představila v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti publikaci Josefa Štogra: Možnost samizdatu. Jde o komentovaný výbor ze samizdatového časopisu Možnost, který vydával v letech 1980-1989 se svou ženou Jarmilou Doležalovou. Časopis s krátkou přestávkou na počátku 90. let vychází dodnes jako čistě autorský a je k dostupný na www.moznost.info. Knihu doplňuje studie, která vychází jako speciální číslo Možnosti (č. 130) s názvem: Samizdat – aktualita tématu a je zároveň částečnou reflexí časopisu Česká literatura 6/2016 – samizdat.

Tomáš Pavlíček, Josef Štogr, Jarmila Štogrová, Eduard Burget Tomáš Pavlíček, Josef Štogr, Jarmila Štogrová, Eduard Burget Josef Štogr uvádí knihu Možnost samizdatu
Vlevo: Tomáš Pavlíček, Josef Štogr, Jarmila Štogrová, Eduard Burget (foto: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje); vpravo: Josef Štogr uvádí knihu Možnost samizdatu (foto: Jiří Matys)

Třetí kniha je výsledkem desetiletého studia materiálů z rodinného archivu historika a sociologa dr. Jana Hertla (1906-1965), kterému se věnovala Jarmila Štogrová. Monografii nazvala Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti a věnuje se v ní nejen Hertlovu životu a dílu, ale také revue Řád (1932-1944), kterou Hertl spolu s Františkem Lazeckým, Janem Franzem, Rudolfem Voříškem, Stanislavem Berounským a Josefem Kostohryzem založil. Tato skupina katolických intelektuálů významně zasáhla svými názory do proudu české předválečné literatury. Řád byla revue pro kulturu a život, tematicky se zabývala nejen literaturou, ale také otázkami historie, sociologie, politologie či teologie. Z tohoto myšlenkového pole vyšli členové Knihovny kardinála Berana při koncipování letošního cyklu Historie nejen literární. Tři jarní bloky se zabývají přesahem témat, poslední (podzimní) se bude zabývat samizdatem a jeho meziválečnými zdroji a inspiracemi.

Cyklus se koná ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, v hlavní budově SVK PK v Plzni. První část byla 17. března věnovaná vydavatelské a knižní praxi první republiky (Eduard Burget a Tomáš Pavlíček), nakladatelskému étosu Josefa Floriana (Josef Mlejnek) a Janu Hertlovi (Josef Štogr a prezentace knihy Jarmila Štogrová). V druhé části (21. dubna) se budou přednášející zabývat zdroji české historiografie (Zdeněk Beneš, Veronika Středová, Petr Placák), sociologie (Josef Štogr), Janu Vilikovskému a české středověké literatuře (Jakub Sichálek) a návratu baroka (Zdeněk Hojda). Červnové setkání nad politologií, demokracií a ideologiemi (Pavel Šaradín, Michal Pehr) doprovodí referáty o dvou významných katolických osobnostech, rodácích z Plzně – Josef kardinál Beran (Stanislava Vodičková) a Zdeněk Bonaventura Bouše (Jan Rückl).

Plzeňská témata podpořila Nadace 700 let města Plzně včetně přednášky Jany Petrové o západočeském samizdatu 80. let. Ta zazní na podzim spolu s prezentací knihy J. Štogra Možnost samizdatu, se vzpomínkou J. Mlejnka na samizdatový časopis Komunikace a s prezentací dvou literárněvědných projektů Ústavu pro českou literaturu: Encyklopedie českého literárního samizdatu (E. Burget, Petra Loučová) a Bibliografie literárního samizdatu (Gabriela Romanová).

Knihovna Kardinála Berana po tříleté přestávce navazuje na řadu konferencí, pořádaných v letech 2012-2014, ve kterých se zabývala českou katolickou publicistikou a inspirativním osobnostem mimo hlavní proud, mezi které patřili také zmíněný Josef Florian a Jan Hertl. Knihy je možné si objednat na adrese knihovna@bibber.cz, více o činnosti knihovny na www.bibber.cz.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 3)
ŠTOGROVÁ, Jarmila. Novinky z Knihovny kardinála Berana. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-18001. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18001

automaticky generované reklamy
registration login password