Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky v české open source komunitě Koha v roce 2015

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Novinky v české open source komunitě Koha v roce 2015

1 comments
Anglicky
English title: 
News from the Czech open-source KOHA community
English abstract: 
The Czech open-source community developing the KOHA system is also active in the department of educating librarians or helping them with implementation of the system in their libraries. This alternative integrated library system seemingly gains popularity, currently it is used by nine libraries in the country. In this article, we inform about the plans of the KOHA community for forthcoming months: namely research and regular meetings with discussion among users.
Autoři: 

S rozvojem automatizace a se stále větším zastoupením open source technologií v oblasti informačních věd a knihovnictví nezaostává ani česká komunita open source, jež se staráo integrovaný knihovní systém Koha. O tento systém je stále větší zájem, zejména v knihovnách, které chtějí migrovat ze stávajícího systému, který jim nevyhovuje.

Koha v roce 2015

Začátkem července vznikl informační web české komunity Koha, který můžete navštívit na adrese knihovni-system-koha.cz. Tento web představuje celkově vlastnosti knihovního systému a obsahuje také vzdělávací sekci, která se postupně plní výukovými video návody, což značně zjednodušuje vzdělávání knihovníků v oblasti využívání funkcí systému, při přechodu z jiného systému.

Momentálně Kohu v ČR používá 9 knihoven a dalších 5 knihoven se na přechod připravuje. Některé z knihoven, které hledají náhradu za systém Aleph projevily zájem o detailnější testování Kohy. Na jarní měsíce je v plánu zátěžové testování, které by mělo umožnit získat informace o možnosti přenesení dat mezi oběma systémy a vyzkoušet Koha s velkými objemy záznamů a řádově vyšším množstvím denních transakcí, než vyřizují městské knihovny.

Akademické práce

K bakalářským a magisterským diplomovým pracím ohledně systému Koha přibyly v ČR zajímavé práce, zaměřením od přípravných prací, přes implementaci systému až po využívání a vzdělávání knihovníků. Jsou to konkrétně práce od Aleny PaulusovéPřípravná fáze implementace knihovního systému Koha v Knihovně Na Křižovatce”, práce Šárky VančurovéMetody vzdělávání knihovníků v open source knihovním systému KOHA” a práce Michala DenáraImplementace otevřeného knihovního systému Koha v teorii a praxi”.

K nově připravovaným pracím právě realizuje výzkum Martin Kravec, který mapuje knihovní procesy v knihovnách Masarykovy univerzity a konkrétně jde o práci s názvem “Studie proveditelnosti implementace open source integrovaného knihovního systému Koha v knihovnách Masarykovy univerzity”.

Počet publikací věnujících se systému Koha v ČR roste, což je zásluhou i PhDr. Martina Krčála, DiS., který působí na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, kde učí knihovnictví a práci s knihovními systémy.

Koha  3.22

Nejzásadnější novinkou je v nové verzi Koha pravděpodobně plná podpora technologie Plack, která slibuje zrychlení většiny každodenních úkonů. Především akademické a větší knihovny by mohl zaujmout profesionální katalogizační editor, který by měl uspokojit právě knihovny se specifickými dokumenty. Důležitou změnou je i nové RESTful API pro vývojáře, což značně vylepšuje možnosti propojení Kohy s dalšími systémy.

VISK

Knihovny, které spravují Kohu svépomocí, vypracovaly několik projektů  VISK, které mají za cíl rozšířit systém o nové funkce a vylepšit některá slabší místa. Změny se týkají především rozhraní pro správu plateb. Na výsledky si budeme muset počkat do března příštího roku.

Plány a chystaná školení

V roce 2016 bychom se chtěli věnovat několika zásadním oblastem:

  • hledáním nejspolehlivějšího modelu podpory knihoven bez vlastního IT oddělení
  • školení pro knihovny, které systém Koha již používají
  • pokračováním vývoje rozšíření a vylepšení pro české knihovny
  • hledání funkčního modelu sdílení znalostí knihovnám, které systém spravují samy
  • pomoc knihovnám, které chtějí na Koha přejít

V první polovině roku 2016 máme v plánu uskutečnit pilotní test platformy, kterou lze pracovně nazvat jako systém komunitní podpory. Jeho součástí bude testování vlastního distribučního kanálu instalačních balíčků. Díky nim by mělo být snazší nasazovat nové funkcionality, které jsou důležité pro české knihovní prostředí, rychleji a s minimálním rizikem konfliktů.

Chceme také otestovat nástroje pro vzdálený monitoring a správu serverů. Tyto nástroje se později mohou stát základem řešení pro správu většího množství samostatných instalací Koha. Tento průzkum by nám měl dát odpověď na to, je-li technicky možné provozovat nějaký společný systém, který by všem zapojeným knihovnám pomohl se správou instalací. Dále bychom byli schopni vyčíslit náklady na takovou formu správy.

Od jara bychom chtěli pořádat pravidelná setkání uživatelů Koha, kde bychom prezentovali novinky v poslední vydané verzi a vyměňovali si zkušenosti z provozu. Pokud bude ze strany knihoven zájem, uspořádáme další workshopy a školení, které se budou týkat nejen každodenního používání, ale i specifických oblastí jako je například katalogizace.

Zájemci o aktuální dění v české Koha komunitě mohou využít Facebook, kde publikujeme upozornění na všechny plánované akce i zprávy, které se týkají Koha i otevřených řešeních obecně.

Zdroje a rozšiřující materiály

Novinky v systému Koha

ARAZI, Tomas Cohen. Koha 3.22 released. Official Website of Koha Library Software: News [online]. 2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: https://koha-community.org/news/

Stránky české Koha komunity

Koha: české komunita [online]. 2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://knihovni-system-koha.cz/

Článek o statistickém a komunikačním centru

KRAVEC, Martin. Terénní projekt aneb praxe v KOHA komunitě. Inflow [online]. 2015 [cit. 2015-12-06]. ISSN 1802–9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/terenni-projekt-aneb-praxe-v-koha-komunite

Diplomové práce

VANČUROVÁ, Šárka. Metody vzdělávání knihovníků v open source knihovním systému KOHA [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-11-29]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, DiS. Dostupné z: http://theses.cz/id/05q849/

DENÁR, Michal. Implementace otevřeného knihovního systému Koha v teorii a praxi [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-11-29]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, DiS. Dostupné z: http://theses.cz/id/b2ee6n/

PAULUSOVÁ, Alena. Přípravná fáze implementace knihovního systému Koha v Knihovně Na Křižovatce [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-11-29]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, DiS. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/400371/ff_b/

Hodnocení: 
Průměr: 4.4 (hlasů: 5)
KRAVEC, Martin. Novinky v české open source komunitě Koha v roce 2015. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 12 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17639. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17639

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Velmi kvalitní článek.:-)). Nová verze Koha 3.22, uvolněná 26. 11. 2015, sice obsahuje nabídku Advanced editor, ale jako zkušební, a pro provoz zatím není použitelný. Při volbě systémové preference "EnableAdvancedCataloguingEditor" je poznámka "This feature is currently experimental, and may have bugs that cause corruption of records." Tento editor i při volbě "Advanced editor" v mé instalaci Koha 3.22 vůbec nenaběhne.
Firma ByWater Solutions, jedna z vývojových firem Koha, sbírá crowdfunding na dokončení tohoto prefesionálního editoru, cíl 40tis. $, zatím shromážděno 16tis. $, viz:
http://devs.bywatersolutions.com/projects/professional-cataloging-interface/. Čili tento editor asi nebude ještě delší dobu funkční. :-((
Česká komunita Koha se úspěšně rozrůstá, s rostoucím počtem instalací, roste počet lidí, kteří Kohu umějí používat nebo jí rozumějí. Nejúčinnější pro její rozšíření je spolupráce, publikování zkušeností, dokumentů, návodů na internetu a pořádání seminářů.
K tomu slouží mj. také stránky http://www.koha-community.cz , veřejně přístupné, kde může také každý přispět (bez registrace) svou zkušeností, dokumentem nebo založením nové stránky (podobně jako na Wikipedii). Vítejte v české Koha komunitě!