Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová podoba výzkumu (James Pringle)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nová podoba výzkumu (James Pringle)

0 comments
Anglicky
English title: 
The New Face of Research
Autoři: 

James Pringle


Hlavním tématem předášky pana Pringla (ze společnosti Thompson Scientific) bylo představení nového rozhraní portálu ISI Web of Knowledge. A proč to celé dělají? Protože systém má již 20 milionů uživatelů z 81 zemí světa - vznikly nové typy uživatelů, a je tedy třeba provést nutné změny, aby WoK zůstal stejně tak úspěšný i nadále. Kompletní redesign spatří světlo světa v létě 2007, a mezi hlavní prvky patří intuitivnost, přehlednost, a zaměření na všechny typy uživatelů.

Hlavní novinkou je tedy zacílení na uživatele. Rozhraní by mělo být přizpůsobeno různým typům uživatelů a jejich stylu práce. Mezi definované typy, které na přednášce zazněly, patřil kupříkladu student, vědec (výzkumný pracovník), administrátor, či knihovník / informační pracovník. Každý uživatel totiž se systémem pracuje trochu jinak, vyhledává odlišné věci (a odlišným způsobem) a to vše by mělo nové rozhraní zohlednit.

Zajímavé také je, že samotné vyhledávání není jedinou prioritou, ale je v podstatě jen jedinou součástí v rámci celého pracovního procesu (workflow) společně s dalšími nástroji. Workflow je systém vzájemně provázaných činností, které zahrnují například i třídění, ukládání či navigaci. A jak v prezentaci opakovaně zaznělo, to vše by mělo být od léta 2007 posunuto na zcela novou úroveň. Nezbývá tedy, než těch pár týdnů počkat, a přesvědčit se sami.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nová podoba výzkumu (James Pringle). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2020-12-05]. urn:nbn:cz:ik-12530. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12530

automaticky generované reklamy
registration login password