Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová generace CABI Compendia (Krassimira Anguelova)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nová generace CABI Compendia (Krassimira Anguelova)

0 comments
Autoři: 

Krassimira Anguelova

CABI je nezisková organizace se sídlem v USA. Zaměřuje se na informační podporu oborů zemědělství, životního prostředí a souvisejících oblastí (zdraví, turismus aj.). Mezi její produkty patří bibliografické databáze (např. CAB Abstracts, Global Health aj.), plnotextové zdroje (např. CAB eBooks, CAB Reviews aj.). CABI také patří k tradičním vydavatelům monografií v oblasti zemědělství, z nichž většina je přístupná i v elektronické formě.

K. Anguelová se zaměřila na představení kompendií CABI, která kombinují různé druhy odborných podkladů pro vědu a výzkum (kromě textů zahrnují kompendia i statistiky, diagramy, obrázky, faktografické přehledy aj.; součástí komendií jsou i zprávy zemí OSN pro oblasti zemědělství a texty z prověřených institucionálních repozitářů). Kvalitu dat garantují experti. Kompendia jsou nyní přístupná prostřednictvím nové platformy, která obsahuje lepší vyhledávač; k dispozici je také diagnostický nástroj, glosář (slouží jako encyklopedie) a další užitečné funkce. Data v kompendiích jsou aktualizována týdně.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nová generace CABI Compendia (Krassimira Anguelova). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13433. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13433

automaticky generované reklamy