Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová budova Národní knihovny ČR – adept na architektonický počin roku 2012

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nová budova Národní knihovny ČR – adept na architektonický počin roku 2012

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Ve středu 12. 12. 2012 ve 12 hodin byla po čtyřleté výstavbě slavnostně otevřena nová budova Národní knihovny České republiky na Letenské pláni v Praze. Zahájení provozu moderní budovy se zúčastnila předsedkyně vlády České republiky Vladimíra Vladařová, ministr pro vzdělání a kulturu České republiky Petr Chytrý, stávající ředitel Národní knihovny ČR Vojtěch Velín a jako čestný host bývalý ředitel NK ČR Vlastimil Ježek, který se zásadně zasloužil o prosazení nové výstavby knihovny po svém nástupu do funkce v roce 2004.

I navzdory třeskutému mrazu se před novou budovou Národní knihovny ČR shromáždily tisíce nedočkavých uživatelů této významné instituce, kteří sledovali slavnostní ceremoniál (vč. nezbytného přestřižení pásky) na velkoplošných obrazovkách.

Během zahajovacího aktu náš redakční fotoreportér zachytil na unikátní fotografii zvláštní objekt – domníváme se, že jde o vesmírný koráb příslušníků jakési mimozemské civilizace, kteří si otevření nové budovy naší národní knihovny nenechali ujít.

nk_1.jpg


O moderním vybavení nové budovy NK ČR svědčí i následující fotografie:

Automatizovaná potrubní pošta k doručování žádanek...

nk_2.jpg


Robot sloužící k dodávání knih čtenářům přímo do studoven...

nk_3.jpg


Skladiště prostírající se do hloubky pět podlaží pod úrovní přízemí budovy obsahují téměř 10 km délky vysoce moderních posuvných regálů, takže kapacita skladiště je dostačující pro stávající fondy knihovny a vzhledem k tomu, že vydavatelé všech typů publikací (zejména knihy, periodika, zvukové záznamy, videozáznamy) již z 80 % přešli na publikování na internetu, měly by tyto úložné prostory i budoucích 20 let stačit pro nárůst knihovního fondu.

nk_4.jpg


Přejme si, aby dosavadní budova národní knihovny v Klementinu byla – podle plánu a schváleného rozpočtu ve výši 84 mil. Kč – v příštím roce zrekonstruována a mohla sloužit účelům reprezentativním, k nimž je nyní určena a historicky předurčena, zatímco nová moderní budova po stránce vybavení a poskytovaných služeb jistě uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších čtenářů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nová budova Národní knihovny ČR – adept na architektonický počin roku 2012. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-11747. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11747

automaticky generované reklamy
registration login password