Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice

0 comments
Anglicky
English title: 
Night in the library – Zbrojnice Island
English abstract: 
The first night in the Palacký University Library in Olomouc for adult users took place on the 1st of April 2014. Librarians prepared interesting program and several competitions in the style of pirate adventurous books. Twenty four university students participated on this event and stayed overnight in the library.

Ještě dnes ho vidím, jak se rozhlíží po zátoce, pohvizduje a prozpěvuje si onen starý námořnický popěvek, který jsme od něho později tak často slýchali: Na černé rakvi patnáct chlapů popíjí, Jo-ho-ho, ať teče rum! [1]

1. dubna 2014 se konala historicky první noc v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Dvacet čtyři studentů se společně s pěti knihovníky vydalo na dobrodružnou výpravu na Ostrov Zbrojnice. Na jejím konci byl pirátský poklad a přespání ve spacáku přímo mezi regály knih.

Noc s Andersenem plná her a hlavolamů Noc s Andersenem plná her a hlavolamů Noc s Andersenem plná her a hlavolamů
Noc s Andersenem plná her a hlavolamů

Nápad během pauzy na oběd

Od roku 2000 pořádají knihovny v České republice a dalších zemích pravidelně na počátku dubna Noc s Andersenem. Akce na podporu dětského čtenářství, během které děti přenocují v knihovně. Ve spacáku, na karimatkách, s knihami okolo sebe… Existuje také podobná akce pro dospělé – znojemská Noc s Boccacciem – ovšem ta netrvá celou noc, nýbrž končí o půlnoci.[2]

Ale proč by nemohli v knihovně přespat i dospělí? Přesně s tímto nápadem přišel jednoho dne kolega Jiří Škrobák. Během obědové pauzy – jak jinak – se začal rodit jeden z nejzajímavějších projektů Knihovny UP. Uspořádat noc v knihovně pro studenty, podpořit jejich kladný vztah ke Zbrojnici, zůstat zde až do rána… Sto tisíc knih okolo… Tolkien, Hrabal, Shakespeare, King, Seifert a Stevenson… Literární ráj!

Příprava akce

Paní ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková byla akcí od počátku nadšená, a proto jsme mohli přistoupit k vlastním přípravám. Ze všeho nejdůležitější bylo sestavení týmu organizátorů, ochotných věnovat se akci i ve svém volném čase, dostatečně nadšených a natěšených. Hlavními tahouny byl Jiří Škrobák spolu s Pavlou Lžičařovou, které doplnila Zuzana Kelnarová, Romana Applová a Jinřich Juráš, autor tohoto článku.

Nejprve bylo potřeba vymyslet zaměření celé akce a koncepci. Chtěli jsme zorganizovat bohatý soutěžní program ve stylu Pevnosti Boyard… A od pevnosti už byl jen krůček k ostrovu a k rozhodnutí uspořádat noc v knihovně v duchu pirátských dobrodružných románů. Čtenářství a fantazie jdou přece ruku v ruce, a tak se z nocležníků měli stát trosečníci na ostrově uprostřed moří. Následovalo vymýšlení jednotlivých soutěží, rozdělení rolí, stanovení rozpočtu a zajištění bezpečnostní stránky.

Já nevím jak ty :D, ale já už mám nachystaný spacák! :D
Já i na půl obuté boty, jen čekám na oficiální začátek :D[3]

Propagace skončila předčasně. Kapacita vyčerpána

Uživatele jsme o akci informovali prostřednictvím naší facebookové stránky. Nejprve jsme měsíc před akcí položili otázku, jak by se jim přespání v knihovně líbilo? Výsledkem bylo přes 260 palců, nadšené reakce a doslova davové šílenství. Poté jsme 9. března 2014 spustili oficiální registraci a během necelých dvou dnů byla všechna místa na akci obsazena. Zájem byl mnohem větší, než jsme očekávali! Plánovali jsme také propagaci formou papírových plakátů, ale vzhledem k okamžitému naplnění kapacity jsme od nich upustili. Řada čtenářů se však o akci dozvěděla až zpětně, protože na Facebooku buď nejsou, nepatří mezi naše fanoušky nebo jim Facebook naše statusy odfiltroval. Proto bude pro příště potřeba plakáty určitě zařadit.

Dva bratři přes ulici žijí, jeden druhého nevidí. Co je to?[4]

Soutěžní program

Konečně tady byl Apríl a my se začali scházet ve 21.00 v klubovně Nebelvír v Ústřední knihovně UP. O půl hodiny později Helena Sedláčková oficiálně akci zahájila, a než byla knihovna ve 22.00 uzavřena, měli jsme všechny účastníky rozděleny do čtyř týmů. Za zvuků vln a vrzajícího ráhnoví přečetl Jiří Škrobák pirátský úvod a soutěžní část mohla začít.

Připravili jsme celkem devět soutěží – po každé z nich získávali trosečníci kousky mapy, která je měla dovést k pokladu. Předvádění názvů knih ve stylu hry Aktivity, přechod zálivu na omezeném počtu desek, hádání úryvků z knih, strašidelná klubovna, otázky z univerzity a knihovny, hádání tajemných předmětů (Kufr), ježek v kleci, hra v kostky, trestné úkoly… Někdy mezi 1:00 a 2:00 se podařilo všem týmům získat všechny indicie, sestavit mapu a… následoval divoký běh knihovnou za pokladem, spojený s dusotem a hurónským řevem. Poklady byly čtyři, takže každý z týmů se dočkal svého vlastního vítězství. Symbolickým pokladem pak byly malé truhličky se čtenářskými plackami a zlatými čokoládovými mincemi.

Noc v knihovně

Po objevení pokladů následovalo společné fotografování a příprava na samotné přespání. Když jsme viděli účastníky nadšeně pobíhat s foťákem mezi regály v pyžamu, bylo nám jasné, že akce svůj cíl splnila. Bylo to jako splněný sen. Každý si našel „svůj“ regál a připravil se na nocleh. Před spaním jsme si ještě pustili audioknihu Ostrov pokladů od Stevensona a ve 2:00 v knihovně zhasla světla.

Noc mezi regály
Poté, co byly všechny hry odehrány se šlo na kutě. Mezi regály a velikány.

Zem byla tvrdá a noc velmi krátká. V 5.45 se rozezněl budíček, po kterém jsme rozespalým účastníkům rozdali pamětní diplomy, opustili knihovnu a rozloučili se.

Co se vám nejvíc líbilo?
Všetko! Bolo to moc akčné, výborný nápad. V uponáhľanom životě dobře padne se takto odreagovať! :)[5]

Ohlasy

Účastníkům jsme rozdali krátký dotazník se zpětnou vazbou a výsledky byly naprosto úžasné. Prakticky všechny reakce byly kladné, líbily se soutěže, nejvíce lidí zmiňovalo závěrečný běh knihovnou za pokladem a samozřejmě i samotné přespání v knihovně. Akci prý máme určitě zopakovat, nejlépe organizovat každý měsíc. Samá chvála, spousta smajlíků… Naopak se nám moc nepovedly některé příliš obtížné otázky (úryvky z knih, zabíjačkové předměty z Kufru, dlouhé trestné čtení), něco by bylo vhodnější zařadit před půlnocí, kdy nebyli účastníci ještě tolik unavení. Do příště před námi stojí výzva akci ještě vylepšit a doladit všechny detaily.

Celá akce se mi líbila, celkový program byl skvělý! Každá disciplína dávala možnost vyniknout v něčem jiném, proto dohromady tvořily skvělý celek.[6]

Závěrem

Noc v knihovně se vysloužila také pozornost médií. O akci referoval například Žurnál UP[7], reportáž jedné z účastnic zveřejnila Helena v krabici[8], Jiří Škrobák sepsal výborný pohled organizátora[9] a v přípravě je také článek v časopise Pačes.

Nejdůležitějším poznatkem však bylo zjištění, že podobné akce mají smysl nejen pro děti, ale i pro dospělé. Spokojený úsměv na tvářích účastníků byl pro nás tou největší odměnou. Noc v knihovně výborným způsobem zapadla do širší činnosti Knihovny UP, navázala na předchozí soutěže, večerní čtení i naši aktivitu na Facebooku a přispěla k naší dlouhodobé snaze budovat okolo knihovny přátelskou komunitu.

Poznámky:
  1. STEVENSON, Robert Louis. Poklad na ostrově. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961, 178 s. Překlad Hana Šnajdrová.
  2. KOLÁŘOVÁ, Lucie. Knihy, čtení, čtenářství – a co děti? Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 1 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/knihy-cteni-ctenarstvi-–-co-deti. ISSN 1802-9736.
  3. Rozhovor Kláry Michnové a Wendy Kadlecové. Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Co byste říkali]. In: Facebook [online]. 2014-03-04 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=770219392995696&set=a.219649164719391.66589.128922780458697&type=3&theater
  4. Jedna z hádanek ve stylu Hobita a Gluma. Čerpali jsme z knihy Müllerová, Adéla, ed. Velká kniha hádanek. Vyd. 1. Praha: Plot, 2010. 187 s. ISBN 978-80-7428-037-5.
  5. Z anonymní ankety Co se vám nejvíc líbilo? A co se nám vůbec nepovedlo? Chcete nám něco vzkázat?
  6. Z anonymní ankety Co se vám nejvíc líbilo? A co se nám vůbec nepovedlo? Chcete nám něco vzkázat?
  7. MAZOCHOVÁ, Velena. První Noc v knihovně předčila očekávání. Žurnál Online [online]. 2014-04-02 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/prvni-noc-v-knihovne-predcila-ocekavani/
  8. HEGEDUŠOVÁ, Petra. „Prosím, nerušte hlasitým hovorem“ na noci v knihovně neplatilo. Helena v krabici [online]. 2014-04-06 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.helenavkrabici.cz/prosim-neruste-hlasitym-hovorem-na-noci-v-knihovne-neplatilo/
  9. ŠKROBÁK, Jiří. Ostrov Zbrojnice – studenti také rádi přespí v knihovně. Inflow: information journal [online]. 2014-04-08 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ostrov-zbrojnice-studenti-take-radi-prespi-v-knihovne
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JURÁŠ, Jindřich. Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 4 [cit. 2023-03-23]. urn:nbn:cz:ik-14219. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14219

automaticky generované reklamy
registration login password