Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy (Jacques Hellemans)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy (Jacques Hellemans)

0 comments
Autoři: 

Jacques Hellemans J. Hellemans je vzděláním ekonom, působí ve funkci ředitele knihovny Svobodné univerzity v Bruselu, zabývá se patenty a je členem komise IFLA pro humanitní vědy. NEREUS (Networked Economic Resources for European Scholars) reprezentuje digitální společenství 16 univerzitních evropských knihoven v oblasti ekonomie. Českým zástupcem v tomto společenství je CERGE-EI. Jedním z projektů NEREUS je "Economists Online", což je databáze expertů v ekonomii, která zahrnuje 6 partnerských univerzit ze 4 zemí, 68 autorů, 7000 bibliografických záznamů, 1675 časopisů, 269 kapitol z knih atd., přičemž všechny informace jsou volně přístupné. Velkou část práce za výzkumníky v tomto projektu dělají knihovny - např. autoři zašlou seznam své publikační činnosti a knihovna k tomuto seznamu přidá odkazy a informuje vědce, co z daného seznamu bude publikováno online a s otevřeným přístupem. Databáze pak funguje tak, že je možné vyhledat vědce, podívat se do seznamu jeho publikací a získat plné texty některých z publikovaných článků nebo kapitol. J. Hellemans se stejně jako většina přednášejících v této sekci zamýšlel nad tím, čeho se mohou autoři obávat a jak tyto obavy řešit. Jde například o časovou náročnost, sledování a slaďování citací, bibliografických údajů, závazky z grantů, generování různých seznamů literatury a strach z konfliktu s "kamennými" vydavateli. Autoři se zajímají o viditelnost svých výsledků a jejich kvalitu. Proto Economists Online bude v budoucnu umožnovat RSS, propagovat metadata v Google Scholar apod. Více informací na www.nereus4economics.info.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy (Jacques Hellemans). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12119. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12119

automaticky generované reklamy