Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nemávejme rukou nad HTML editory, které jsou zdarma

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nemávejme rukou nad HTML editory, které jsou zdarma

0 comments
Pokud nechceme při tvorbě webovských stránek zbytečně ztrácet čas a nervy (obé se nám může přihodit při používání jednoduchých textových editorů pro tento účel), bez HTML editoru se neobejdeme. K těm nejpopulárnějším se řadí HomeSite (aktuální verze 4.01 - producent: Allaire), FrontPage 98 (Microsoft), HotDog (5.5 - Sausage Software), CoffeeCup HTML Editor ++ (6.5 - CoffeeCup Software) a PageMill (3.0 - Adobe). Sotva někoho překvapí, že je tento specializovaný software zdarma k dispozici ke stažení na omezenou, obvykle 30ti denní lhůtu a nikoliv plně funkční. Proto je na místě otázka: Co dělat, když nemůžeme nebo nechceme sáhnout hlouběji do kapsy? Nejsnazší cesta k takovému programu vede přes dnes nejrozšířenější prohlížeče Netscape Navigator/Communicator, jehož součástí je od verze 3.04 i HTML editor (od verze 4.x označený jako Composer), a Microsoft Internet Explorer 4.x, který lze instalovat s editorem FrontPage Express. V obou případech patří tyto editory do kategorie tzv. WYSIWYG software, který je orientován na širokou skupinu laických uživatelů. Jde o zkratku z anglických slov "what you see is what you get", kterou lze volně přeložit takto: V podobě, v jaké designér vidí svou stránku na obrazovce, se také objeví na Internetu. V praxi to znamená, že nemusíme znát samotný jazyk HTML, přesněji řečeno, musíme aspoň tušit co se skrývá pod názvy jeho jednotlivých prvků (text, odkazy, obrázky, tabulky, rámy a další), které vybíráme z menu, stejně jako jsme zvyklí u jiných programů fungujících na platformě Windows. Zápis zdrojového kódu za nás provádí "v zákulisí" počítač. Tato výhoda je patrná zvláště tehdy, když stránku potřebujeme vyhotovit rychle a není příliš bohatě strukturovaná, resp. obsahuje především text, a proto nečiní potíže ji často měnit nebo doplňovat (komplikace však nastanou, když úpravy musíme provést v HTML editoru a přitom se neorientujeme ve zdrojovém kódu).

V ostatních situacích skutečnost však není tak idylická, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože dokumenty nakonec nemusí na Internetu zcela odpovídat našim představám, zejména co se formátování (např. odsazení) týče. Písmena s diakritikou jsou navíc automaticky převedena na tzv. znakové entity, které nahrazují z pohledu počítače "nestandardní" znaky - např. "&uacute" místo "ú". Navíc musíme zapomenout na programové objekty, které stránkám přidávají interaktivní nebo dynamický rozměr (JavaScript, Java applety, CGI skripty).

HTML editorů, které by byly na síti k mání zdarma, je jako šafránu, ale některé z nich stojí nejen za to brát vážně – vyplatí se je vyzkoušet. Pravda, většinou si od nich moc neslibujeme, nelze aplikovat některé vymoženosti, které přinesla doba (DHTML a CSS), ale pokud naše ambice nepřesahují úroveň HTML verze 3.2, poslouží naší věci slušně. Tato charakteristika se vztahuje např. na tuzemský HTML editor 2.9a Cze od Luboše Horáčka, který se vyznačuje vedle českého prostředí několika zajímavými pomůckami, které design značně usnadňují. Mám na mysli např. posuvnou stupnici pro nastavení šíře tabulky, a tak si můžeme zvolit optimální řešení předtím, než tento prvek umístíme na stránku (tato funkce se opakuje i jiných průvodců), či způsob nastavení parametrů dokumentu (v tagu BODY) a míchání barev. Elegantní a efektivní je zobrazení průvodce pro editování toho tagu, na který klikneme ve zdrojovém kódu. Ani u "profesionálních" editorů není obvyklá funkce pro vytváření tzv. citlivých map. Na druhé straně je třeba zmínit nepřehlédnutelný nedostatek: editor neumožňuje lámat řádky podle velikosti okna (word wrap). [viz Okno]

Další zástupce HTML editorů ze skupiny freeware je Arachnophilia 3.9, který ze srovnání s předchozím programem nedopadá zrovna nejlépe při letmém seznámení, když může na první pohled odradit, zejména co se týče tlačítek na lištách, jejichž textový popis může uživatele zmást. Tento editor také nenabízí takový komfort v podobě průvodců jako dříve uvedený produkt (pouze seznamy a tabulka) a rovněž chybí znakové entity. Přestože efektivní využití tohoto editoru vyžaduje asi více úsilí, než pronikneme do jeho tajů, jeho celkové hodnocení není nejhorší. Je třeba ocenit barevné odlišení parametrů a hodnot tagů i funkci poeticky označenou "Beautify" určenou jednak k přehlednému uspořádání zdrojového kódu a jednak ke kontrole jeho syntaxe [viz Okno]. Není smyslem tohoto příspěvku recenzovat tento typ HTML editorů, nýbrž poukázat na jejich možnosti a omezení plynoucí z faktu, že jsou dostupné zdarma. Šlo spíše o reflexi aktuálního stavu v této oblasti, kde dochází ke změnám stejně často jako ve všem co má nějaký vztah k Internetu. Proto doporučujeme sledovat servery, které registrují software (např. Tucows, Winfiles.com a Freeware 98).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Nemávejme rukou nad HTML editory, které jsou zdarma. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10375. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10375

automaticky generované reklamy