Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva, která potěší knihovnické srdce

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Návštěva, která potěší knihovnické srdce

0 comments

V rámci exkurzí pořádaných pražskou organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) jsme 20. února 2008 navštívili Geografickou knihovnu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Tato knihovna má bohatou historii, která se datuje od roku 1885, kdy byla součástí Geologického ústavu ve Spálené ulici. Od té době prošla Geografická knihovna řadou etap, od roku 1926 je na Albertově, v roce 1992 se oddělila od Geologické knihovny Univerzity Karlovy v Praze. V současné době má Geografická knihovna 86 tisíc svazků, její roční přírůstek činí přibližně 1 000 svazků. Knihovna používá verzi 18 softwaru ALEPH. Tematické zaměření je zřejmé z názvu knihovny.

V letech 2005-2006 prošla knihovna rozsáhlou rekonstrukcí, na jejíž výsledek jsme byli velmi zvědaví a byl to i jeden z hlavních důvodů naší návštěvy. Knihovna je sympatická otevřeným prostorem pro čtenáře; zpřístupnění galerií dotváří příjemnou atmosféru pro všechny návštěvniky. Cca 750 bm knih je ve volném výběru, vtipně je využito barevné rozlišení knihovního fondu, zajímavý je fond map. Pro čtenáře je otevřena 38 hodin týdně, přednostní právo mají samozřejmě studenti a pedagogové fakulty.

Nahlédli jsme do všech prostor knihovny, včetně pracovního zázemí, skladu, řešení regálů a podobných knihovnických zajímavostí. Rekonstrukce se výrazně podepsala na celkově uživatelsky příjemném prostředí a může být inspirací pro další knihovny. Cílem těchto řádků je pobídka k zhlédnutí zdařilé rekonstrukce. Podrobné informace o fondu a službách knihovny jsou samozřejmě k dispozici na webu.

Eva Novotná, vedoucí knihovny

Eva Novotná, vedoucí knihovny

E. Novotná s účastnicemi exkurze

E. Novotná s účastnicemi exkurze

Volně přístupný fond na galerii

Volně přístupný fond na galerii

Pohled z galerie do studovny

Pohled z galerie do studovny

Prohlídka zajímavých dokumentů z fondu knihovny

Prohlídka zajímavých dokumentů z fondu knihovny

Lístkový katalog vždy láká…

Lístkový katalog vždy láká…

Prohlídka výstavy věnované sesuvům na Macchu Picchu

Prohlídka výstavy věnované sesuvům na Macchu Picchu

Schránka na vracení knih mimo provozní dobu knihovny

Schránka na vracení knih mimo provozní dobu knihovny

Prezentace vybraných dokumentů z fondu knihovny ve vitríně před vstupem do knihovny

Prezentace vybraných dokumentů z fondu knihovny ve vitríně před vstupem do knihovny

Plakát propagující knihovnu

Plakát propagující knihovnu

Jeden z knihovních skladů

Jeden z knihovních skladů

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOLOUBKOVÁ, Marta. Návštěva, která potěší knihovnické srdce. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12755. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12755

automaticky generované reklamy
registration login password