Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva knihovny Goethova institutu v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Návštěva knihovny Goethova institutu v Praze

0 comments
Anglicky
English abstract: 
<p style="margin:6pt 0cm 0pt;" class="MsoNormal"><b><span lang="cs" xml:lang="cs"><span style="text-transform:uppercase;"></span></span></b></p>

Návštěva německé kulturní organizace Goethe-Institut Praha zorganizovaná pražskou pobočkou SKIP 25. září 2006 v sobě spojila zážitek odborný i kulturní. Kulturní proto, že Goethův institut se nachází v Praze na Masarykově nábřeží 32 v krásné secesní budově bývalé První všeobecné zajišťovací banky, postavené v r. 1905 podle návrhu architekta Jiřího Stibrala s plastickou výzdobou Ladislava Šalouna. Do r. 1989 zde bylo velvyslanectví NDR. Nádherný výhled na Pražský hrad zůstal zachován i po roce 1990, kdy budova začala sloužit české pobočce Goethova institutu.

Goethe-Institut Praha je regionální institucí, která koordinuje činnost podobně orientovaných kulturních institucí v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. V těchto zemích spolupracuje Goethe-Institut s rozsáhlou sítí dalších organizací a zařízení s cílem podporovat německý jazyk a německou kulturu a šířit informace o Německu. Součástí institutu je knihovna, která nabízí knihy a různá média v německém a českém jazyce.

V knihovně nás přivítala paní Sabine Reddel-Heymannová, která je zodpovědná za činnost knihovny a za informační aktivity v rámci regionu střední Evropy. S vlastní knihovnou nás seznámila její vedoucí Eva Vondalová, tlumočení se ochotně ujala knihovnice Ina Daučiková.

V knihovně lze najít následující fondy: současnou německou beletrii (vybraná díla i v českém překladu), vybraná díla německých klasiků, vybraná díla literatury faktu, příručky a slovníky, německé časopisy a noviny, databáze, hudební nahrávky, video i audio nahrávky a DVD.

Knihovna je veřejně přístupná a prezenční využití fondů knihovny je bezplatné. K absenční výpůjčce je třeba mít čtenářský průkaz. Výpůjční lhůta je čtyři týdny, u knih je možné lhůtu prodloužit za předpokladu, že nejsou rezervovány. Časopisy, noviny a příručky lze využívat pouze prezenčně.

Knihovna u nás spolupracuje s mnoha knihovnami, které se stávají součástí sítě institutu. V současné době pracují v Česku dvě Goethova centra, a to v Českých Budějovicích a v Pardubicích. Dalšími významnými partnery jsou vědecké knihovny v Plzni, Olomouci, Liberci a Ostravě a Moravská zemská knihovna v Brně.

Při vstupu do knihovny přivítá čtenáře podnětná a často aktualizovaná výstavka „Knihy, o nichž se mluví“. Je to výběr z novinek německy psané krásné a naučné literatury s krátkou recenzí, která má čtenářům pomoci k rychlé orientaci. Výběr je vytvářen ve spolupráci všech knihoven Goethova institutu v regionu střední Evropy. Fond knihovny je k dispozici ve volném výběru, knihovna využívá Mezinárodní desetinné třídění.

Knihovna je otevřena od úterý do pátku od 13 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin.

Od roku 2002 je v knihovně pořádán cyklus autorského čtení a diskuzí čtenářů s autory nazvaný "West-Östlicher Divan" (Pohovka mezi západem a východem), pojmenovaný podle pohovky, na kterou pozvaný autor usedá.

Příjemné prostředí, ochotné knihovnice a bohatá nabídka institutu v oblasti studia a výuky němčiny, vědy a umění činí z tohoto krásného domu místo vhodné pro opakované návštěvy. Pro úvodní orientaci můžete využít internetové stránky Goethe-Institutu Praha.

Pohled do Knihovny Goethe-Institutu Prag

Pohled do knihovny Goethe-Institutu Praha

Zdroj: Knihovna Goethe-Institutu Praha

Použitá literatura:
  1. Goethe-Institut Prag [online]. 2006 [cit. 2006-09-26]. Dostupný z WWW: <http://www.goethe.de/ins/cz/pra/deindex.htm>.
  2. BAŤKOVÁ, Růžena, et al. Umělecké památky Prahy : Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. 1. vyd. Praha : Academia, 1998. 839 s. ISBN 80-200-0627-3.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Návštěva knihovny Goethova institutu v Praze. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-12241. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12241

automaticky generované reklamy