Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva knihoven v zrekonstruovaných historických objektech

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Návštěva knihoven v zrekonstruovaných historických objektech

0 comments

Do tří jihočeských knihoven, které po zdařilé rekonstrukci našly své zázemí v cenných historických objektech, se v polovině května vypravili účastníci exkurze pořádané Městskou knihovnou v Praze.  Knihovníci zavítali do Městské knihovny v Soběslavi, prohlédli si knihovnu v Lomnici nad Lužnicí a zastavili se také v klášteře v Borovanech, kde sídlí tamní městská knihovna.

První zastávkou byla Soběslav, jejíž knihovna se nyní nachází v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu, do jehož zdiva, které pamatuje nedobrovolný pobyt Václava IV., byl zasazen obří „skleněný kontejner“. Zdařilé propojení zrenovované středověké stavby a moderních prosklených prostor nabízí návštěvníkům knihovny příjemné prostředí. Přestože venkovní světlo proniká do prostor bez oken jen spoře, knihovna obemknutá silnými zdmi vůbec nepůsobí stísněným dojmem. Všudypřítomná historie za skly tvoří kulisu regálům knih umístěným v přízemí a na galerii. V zákoutích si mohou čtenáři posedět s knížkou nebo využít pro svoji potřebu některý z osmi počítačů s internetem.

Soběslavská knihovna v útrobách gotického hradu Soběslavská knihovna v útrobách gotického hradu

Soběslavská knihovna v útrobách gotického hradu

Ojedinělá rekonstrukce, která získala řadu ocenění, navazuje na historii rožmberské knihovny, která byla svého času největší šlechtickou sbírkou a čítala 11 tisíc svazků. Dnes má knihovna 27 tisíc knih, ale prostory jsou koncipovány až pro 35 tisíc svazků. Náklady na rekonstrukci, která trvala půldruhého roku, přesáhly 44 milionů korun. O grant z evropských fondů zažádalo město už v roce 2008. Aby se knihovna z původních prostor na náměstí přestěhovala co nejrychleji, knihovnice přišly s nápadem rozpůjčovat co největší počet knih svým čtenářům. Ti je pak po loňském září jednoduše vraceli už do nového zázemí. Dnes knihovnu, která slouží i jako komunitní centrum, navštěvuje 1 500 čtenářů, o které se starají tři knihovnice. Prostory vybízejí k pořádání výstav, přednášek, besed, ale také se zde setkávají předškoláci, postižené děti nebo dobrovolníci. Před rozloučením se soběslavskou knihovnou se knihovníci zastavili v národopisném muzeu v renesančním Smrčkově domě.

Účastníci exkurze Prosklený výtah pro bezbariérový přístup Zastávka v národopisném muzeu

Zleva: účastníci exkurze, výtah pro bezbariérový přístup, zastávka v národopisném muzeu

Další zastávkou byla Městská knihovna v Lomnici nad Lužnicí, která sídlí v pozdně barokní radnici. Na rekonstrukci získali lomničtí před šesti lety třináctimilionovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dalším milionem přispělo město. Od roku 2009 slouží zařízení jako veřejné centrum s knihovnou, infocentrem, obřadní síní, reprezentativní jednací síní a víceúčelovým sálem. Knihovnu s deseti tisíci svazky vede Marcela Božovská, která se zároveň stará o infocentrum, pracuje v kulturní komisi, přispívá do zpravodaje, pomáhá organizovat kulturní a společenské akce ve městě a věnuje se dětem ve folklórním souboru. Před pár lety navázala kontakty s kolegy z dolnorakouského klubka Bibliodrehscheibe Waldviertel a pro své čtenáře získala německé překlady českých klasiků. Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních akcí jako je Noc s Andersenem, Týden knihoven či Březen – měsíc čtenářů. V roce 2004 uspěla s akcemi pro děti v projektu „Kde končí svět“. Tato snaha byla odměněna přijetím jedné z dětských čtenářek na Pražském hradě. Další dívka byla v Zrcadlovém sále Klementina pasována na Rytířku krásného slova.

Budova radnice v novém hávu Účastníci exkurze Intarzovaná rožmberská růže v jednací síni

Zleva: budova radnice v novém hávu, účastníci exkurze, intarzovaná rožmberská růže v jednací síni

Posledním bodem exkurze byla návštěva Městské knihovny v Borovanech, která se nachází v prostorách bývalého augustiniánského kláštera neboli zámku. Klášter prošel v letech 2004 až 2010 generální opravou za 60 milionů korun, z nichž polovinou přispělo město. Tímto projektem vznikly podmínky pro umístění infocentra a společenských prostor, kterým dominuje hlavní sál s freskovým stropem s výjevy ze života sv. Augustina. V křížové chodbě konventu kláštera je dnes umístěno lapidárium barokních soch včetně originálu Mariánského sloupu z Českých Budějovic. V patře je instalováno klášterní muzeum a jsou zde umístěny i originály soch z římovské pašijové cesty. Ostatní části slouží jako fara a prostory farnosti. Borovanská knihovna své čtenáře láká řadou akcí – od tradiční Noci s Andersenem přes rychločtení pro děti až po výstavy. Poslední z nich věnovaná svatebním šatům z dob našich babiček se setkala s velkým ohlasem.

Sídlo knihovny v bývalém klášteře Pohled do zrenovovaného interiéru Plastiky z křížové cesty

Zleva: sídlo knihovny v bývalém klášteře, pohled do zrenovovaného interiéru, plastiky z křížové cesty

Exkurze do knihoven v historických objektech byla další z řady akcí Městské knihovny, které slouží knihovníkům k poznávání, inspiraci a k navazování užitečných kontaktů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OUJEZDSKÁ, Blanka. Návštěva knihoven v zrekonstruovaných historických objektech. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2023-09-21]. urn:nbn:cz:ik-13716. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13716

automaticky generované reklamy
registration login password