Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová)

0 comments
Autoři: 

Iveta Fürstová

Iveta Fürstová z Národní technické knihovny v Praze připravila se svou kolegyní Petrou Pejšovou příspěvek o Národním úložišti šedé literatury (NUŠL). V úvodu přednášející připomněla definici šedé literatury (jde o dokumenty, které neprošly standardním vydavatelským procesem) a zmínila historii sběru dokumentů tohoto typu. Projekt NUŠL má tři cíle: systematicky shromažďovat, archivovat a především zpřístupňovat šedou literaturu. I. Fürstová zmínila výhody archivace zejména pro vědecké pracovníky a představila typy dokumentů, které budou archivovány. Výstupem projektu je funkční pilotní aplikace, standardy a doporučení a webové stránky.

V projektu také byla zpracována autorskoprávní expertiza, zahrnující i právní problematiku VŠ kvalifikačnich prací. Pro poskytování metadat není potřeba smlouva, zatímco pro zpřístupňování plných textů ano. V roce 2009 byla zahájena spolupráce s ústavy AV ČR, o rok později s vysokými školami.

Pro digitální repozitář byl zvolen software CDS Invenio, přednášející představila graficky jednoduché rozhraní pro spolupracující instituce a centrální rozhraní NUŠL, využívající pro vyhledávání nástroj FAST. Při vyhledávání lze dotaz omezit řadou parametrů.

Závěrem přednášející pozvala přítomné na konferenci o šedé literatuře. Na základě dotazů z pléna také reagovala na několik podnětů. Při vyhledávání osob nejsou využívány autority, protože tento nástroj zatím není k dispozici. U konferenčních materiálů se počítá s ukládáním plných textů a plánuje se i zařzení firemní literatury. Zazněl též námět, zda by NUŠL nemohlo fungovat jako rozhrani pro vyhledávání kvalifikačních prací. Přednášející sdělila, že CDS Invenio se k repozitářům univerzit dokáže připojit, a tudíž jde jen o dohodu s univerzitami.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-08-10]. urn:nbn:cz:ik-13448. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13448

automaticky generované reklamy