Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní technická knihovna - příprava nové budovy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Národní technická knihovna - příprava nové budovy

0 comments

Rok 2006 bude klíčový pro výstavbu nové budovy Národní technické knihovny – ještě v únoru Státní technická knihovna coby investor vyhlásí druhé kolo obchodní veřejné soutěže na plnění zakázky Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny. Po získání územního rozhodnutí (v druhé polovině února 2006) a stavebního povolení (v dubnu 2006) bude moci vítěz soutěže – dodavatel stavby – začít se stavebními pracemi na dejvickém pozemku pro NTK určeném.

V roce 2005 zcela zaměstnávala zainteresované knihovníky (tedy z STK, ČVUT i VŠCHT), architekty, projektanty vybrané ve veřejné obchodní soutěži (HELIKA, a. s.) i poradce z firmy ARCH-INVEST, s. r. o., rovněž vzešlé z veřejné soutěže, příprava podkladů pro získání výše zmíněných povolení a pro vyhlášení druhého kola soutěže na dodavatele stavby. Pro bližší představu, co to obnášelo, nabízím alespoň stručný výčet položek harmonogramu: zpracování propočtu na úrovni dokumentace návrhu stavby, zpracování optimalizovaného návrhu stavby, poté propočet na úrovni optimalizovaného návrhu stavby, zpracování dokumentace pro územní řízení a následně dalšího propočtu, zpracování dokumentace pro stavební řízení – a další propočet; většina těchto dokumentů ve dvou verzích, nejprve hrubopis, po zapracování připomínek čistopis. Každému z těchto materiálů předcházela řada jednání a debat o tom, jak bude nová budova fungovat.

Postupem času se upřesňovaly a měnily i některé parametry budovy – dovolím si tedy shrnout současný stav.

Knihovna je navržena v obrysu zaobleného čtverce o vnějších rozměrech přibližně 75×75 metrů. Objekt má pět nadzemních podlaží s vloženým mezipatrem a tři podzemní podlaží, ve kterých bude umístěn sklad knih a parkoviště. První nadzemní podlaží má charakter veřejný s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, knihkupectví, pobočka Městské knihovny v Praze) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol. V nadzemních podlažích jsou umístěny především volné výběry fondů, studovny, učebny a administrativní zázemí knihovny.

Ve studovnách (individuálních, skupinových a hromadných) a učebnách bude 1200 čtenářských míst, z toho zhruba polovina vybavených počítačem. Přibližně půl milionu knihovních svazků a 2000 titulů časopisů bude umístěno ve volném výběru; předpokládáme provoz sedm dní v týdnu, čtrnáct hodin denně; nepřetržitý provoz bude mít noční studovna s asi čtyřiceti místy.

V nejbližších měsících nás čeká nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a druhé kolo soutěže na dodavatele, ale i vytvoření pracovních týmů napříč všemi třemi knihovnami, které se v budově NTK sejdou. Tyto týmy pak už budou řešit konkrétní podobu služeb Národní technické knihovny, jako např. stavění fondu ve volném výběru, přípravu označení fondu RFID štítky, přípravu stěhování apod. Souběžně s tím dokončují architekti projekt interiéru a připravuje se soutěž na navigační systém a vizuální identitu NTK. S výsledky našeho snažení vás budeme v časopise Ikaros průběžně seznamovat.


Poslední model knihovny:Situace:Pozemek pro NTK 12. října 2005:


Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PATOKOVÁ, Lenka. Národní technická knihovna - příprava nové budovy. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 2 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-12021. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12021

automaticky generované reklamy
registration login password