Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová)

2 comments
Autoři: 

J. Brandejsová

J. Brandejsová z Masarykovy univerzity si ve spolupráci s dalšími autory (Michal Brandejs, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak) připravila příspěvek nazvaný Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. Dnes se o plagiátorství hodně hovoří nejenom u nás, ale i na zahraničních univerzitách. Nejedná se jenom o etický, ale i o právní problém. V současné době jsou pro plagiátory vytvořeny ideální podmínky. Kvalita absolventských prací není na všech školách stejná. Projekt vycházel z těchto východisek: zákonná povinnost zveřejnění diplomových prací, plagiátorství, ověřená technologie evidence prací a odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě a spolupráce vysokých škol. V roce 2004 vznikl na Masarykově univerzitě archiv závěrečných prací – byly k dispozici studentům a zaměstnancům univerzity. V roce 2006 začaly být závěrečné práce zpřístupňovány všem a byl také nasazen systém pro hledání plagiátů. V roce 2007 získal Archiv závěrečných prací MU cenu Infora, došlo také k propojení s plánovaným Národním registrem VŠCHT. V lednu 2008 byl spuštěn systém Theses, v květnu pak i systém na odhalování plagiátů. Cíli projektu jsou vytvoření celonárodního elektronického úložiště závěrečných prací, odhalování plagiátů, vytvoření celonárodního registru vysokoškolských kvalifikovaných prací a archiv závěrečných prací (pro školy, které nemají vlastní systém). Systém provozuje Masarykova univerzita, školy a jejich zástupci si sami rozhodují o tom, jak budou systém používat. J. Brandejsová následně předvedla možnosti vyhledávání v systému. Aktuálně je do projektu zapojeno 17 škol, uzavírají se smlouvy, již jedenáct škol smlouvu uzavřeno, probíhá postupné vkládání prací. Přednášející rovněž vysvětlila princip fungování systému na odhalování plagiátů. V závěru zmínila některé diskutabilní otázky (např. srovnávání s internetem, otázky týkající se samotného plagiátorství – na Masarykově univerzitě je řešení případného plagiátorství v kompetenci jednotlivých fakult).

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Průměr: 2.8 (hlasů: 43)
IKAROS, redakce. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-14088. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14088

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Dobrý den,
pokud jsem dobře informován za plagiát se považuje i doslovně převzatý odstavec (několik vět převzatých od jiného autora a nepozměněných), ačkoliv je na konci citován. Hledal jsem informaci o klíčení ječmene a narazil na diplomovou práci z Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/th/78285/prif_m/Diplomova_Prace_4fgr3.txt), kde autor jako úvod ke každé jednotlivé etapě sladování (máčení, klíčení, hvozdění) použil nepozměněný text z učebnice (Kosař, K., Procházka, S. Technologie výroby sladu a piva, VÚPS, Praha, 398 s. ISBN 80-902658-6-3, 2000), i když ocitoval číslicí [45]. Je to spíše náhoda, ale když už jsem na to narazil zajímalo by mě jestli mám pravdu.

Dobrý den,

v případě, že je nutné uvést doslovné znění původního textu, je to samozřejmě možné učinit, avšak v takovém případě se nejedná o standardní parafrázi, tj. uvedení myšlenky vlastními slovy, ale o citát, který je obvyklé uvést v uvozovkách (tím je jasně odlišen od zbytku textu) a u něhož je pochopitelně stejně jako u parafráze potřeba uvést citaci. Ve většině případů ovšem není vhodné, aby se práce hemžila citáty, obvyklejší je uvádění parafrází (a samozřejmě jejich citování).

Linda Jansová

registration login password