Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní licence na KnowEurope do konce roku 2002

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Národní licence na KnowEurope do konce roku 2002

0 comments
Autoři: 

Knihovny a další vybrané instituce, působící v nekomerčním sektoru (vysoké školy, Akademie věd ČR, úřady veřejné správy, výzkumné ústavy, zdravotnická zařízení aj.) získaly možnost bezplatného přístupu k unikátnímu informačnímu zdroji o Evropské unii - KnowEurope. Zajištění národní licence se podařilo díky mimořádnému finančnímu příspěvku z Ministerstva kultury ČR na podprogram Veřejné informační služby knihoven - Informační zdroje (VISK 8). Projekt na národní licenci služby KnowEurope byl zpracován v Národní knihovně ČR. Dodavatelem služby KnowEurope je firma Albertina icome Praha, která je pověřena poskytováním dalších navazujících služeb, především registrací a technickou podporovou uživatelů, zaškolením knihoven a provozem serveru www.knoweurope.cz, kde jsou zveřejněny všechny důležité informace.

Tato služba byla u nás dosud k dispozici pouze v šesti institucích - Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzita v Brně, Akademii věd ČR a Vysoké škole ekonomické v Praze (licence byly zakoupeny v rámci grantového programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj").

Zdroj KnowEurope, jehož producentem je Chadwyck-Healey/ProQuest Information and Learning, nabízí aktuální a tematicky rozmanité informace, přístupné přes jednotné rozhraní:

  • novinky v ekonomice a politice EU (publikovaných mj. v týdeníku European Voice od roku 1995 a v prestižním deníku Financial Times)
  • právní předpisy EU s desetiletou retrospektivou v jednotlivých resortech
  • statistické údaje, ekonomické a právní analýzy a prognózy (včetně pravidelných přehledů OECD Economic Surveys týkajících se nově také kandidátských zemí)
  • údaje o lidech a institucích ve veřejné správě na místní, regionální a národní úrovni, nevládních organizacích a profesních sdruženích v členských zemích
  • adresář 1200 webových prezentací institucí EU

Ve službě KnowEurope lze vyhledávat ve dvou režimech:

  • jednoduché vyhledávání (do připraveného rámečku se zapisují za sebou volně řazená klíčová slova - např. temelin austria)
  • pokročilé vyhledávání (umožňuje pomocí operátorů AND, OR, NOT, NEAR a FBY kombinovat klíčová slova, předmětová slova vybraná z abecedního rejstříku, datum vydání, typ a název dokumentu)

Všech 260 institucí, které jsou v současnosti registrovány jako členové neformálního konsorcia pro národní licenci ProQuest 5000/PCI Web, se automaticky stalo také uživateli služby KnowEurope. Další zájemci o přístup k KnowEurope se mohou přihlásit prostřednictvím webového formuláře za stejných licenčních podmínek, jaké platí v případě ProQuest 5000/PCI Web.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Národní licence na KnowEurope do konce roku 2002. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10858. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10858

automaticky generované reklamy
registration login password