Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nanejvýš přívětivá göteborgská knihovna

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nanejvýš přívětivá göteborgská knihovna

0 comments

Městská knihovna ve švédském Göteborgu (viz foto) překvapí českého návštěvníka hned v několika ohledech, především v tom, že zájemcům o její služby nejsou kladeny nepřiměřené byrokratické požadavky (jak jsme toho, bohužel, svědky v některých domácích informačních institucích). I neregistrovaným uživatelům knihovna poskytuje celou řadu služeb. Tou nevyhledávanější je pravděpodobně možnost využití volného přístupu k Internetu. Na některém ze 14 počítačů s internetovým připojením si může kdokoli vyhledat potřebné informace, přečíst e-mail apod. Pokud je zájemců o Internet více, omezuje se doba na 15 minut, jinak může návštěvník surfovat jak dlouho si přeje. Přitom se zde spoléhá na serióznost jedlotlivců využívajících tuto službu, za jejich zády nestojí žádný ze zaměstnanců, který by sledoval, jak dlouho kdo u počítače setrvává. Našinec, zvyklý na nutnost být v knihovně registrovaným uživatelem a navíc si čas strávený u Internetu předem rezervovat, pocítí jistě značné uvolnění. Zvláště když může využít přístupu k Internetu bez jakéhokoliv poplatku, což je u nás považováno za variantu uživatelsky nejpřívětivější.

Nejen Internet nabízí göteborgská knihovna náhodným návštěvníkům. Pokud nebudou žádat absenční výpůjčku, mohou volně procházet půlmilionový fond všech šesti oddělení knihovny, navíc za ochotné pomoci personálu, pro který (jako ostatně pro všechny Švédy) je samozřejmostí komunikace v angličtině. Fond knihovny je rozdělen následovně. V oddělení hudby, umění a filmu může poslouchat vybrané CD. Zapůjčeny mu však budou, stejně jako filmy, až po zaregistrování, v případě filmů uhradí ještě poplatek 15 Sk za kazetu, což je však mnohem méně než žádají komerční půjčovny. Jedno z oddělení je věnováno dětské literatuře. Zájmům a potřebám dětského čtenáře je přizpůsoben nejen knihovní fond, ale také zařízení. Další ze šesti sekcí je orientována na oblast ekonomie, výpočetní techniky, medicíny, přírodních věd, sociologie a sportu. Společně v jedné z částí knihovny jsou sdružena geografická, historická, religionistická, psychologická a společenská témata (včetně Evropské unie, která je zvláště zvýrazněna, možná také díky švédskému předsednictví, které v době mé návštěvy probíhalo). Své oddělení zde mají nevidomí, k dispozici mají nejen publikace v Braillově písmu, ale také zvukové nahrávky a DVD. Toto oddělení navíc nabízí elektronickou verzi tří švédských deníků. Poslední, šesté oddělení knihovny nabízí beletrii. Knihovna vlastní kromě rozsáhlých sbírek literatury ve švédštině také cizojazyčnou literaturu. Uživatel zde najde na dvě stovky knih v češtině, od Bible, přes Havlova a Vančurova díla, až po Haškova Švejka.

Pokud se návštěvník rozhodne pro registraci, nestojí před velkým problémem. Potřebuje pouze platný identifikační doklad, poplatek od svých uživatelů knihovna nežádá. Jejím zřizovatelem je město, a to již vybírá od svých občanů finance na její provoz prostřednictvím daní. Po registraci se uživatelova práva rozšíří na možnost absenčních výpůjček a využívání počítačů k práci s encyklopediemi na CD-ROM nebo výukovými jazykovými programy apod. V tomto připadě je nutné se zaregistrovat předem. Každý uživatel může využívat katalog dostupný přes Internet, který kromě vyhledávání umožňuje také sledovat osobní uživatelské konto, prodlužovat anebo rezervovat výpůjčky. Knihovnu denně navštíví 4-5 tisíc uživatelů, což můžeme považovat za důkaz, že služby poskytované knihovnou rozhodně nikoho neodrazují.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GROSSEROVÁ, Helena. Nanejvýš přívětivá göteborgská knihovna. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-10777. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10777

automaticky generované reklamy
registration login password