Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

HARRIS, Lesley Elen. Licesing Digital Content : A Practical Quide for Libarians. Chicago: American Library Association. 2002, 137 s. ISBN 0-8389-0815-2.

Zkušenosti z bohaté právnické a poradenské praxe v oblasti copyrightu, licenčního smluvního práva, elektronického obchodu v nakladatelské oblasti, managementu vybraných částí kultury (např. zábavního průmyslu) a využívání Internetu a oblasti informačního průmyslu zúročila Dr. Harris ve své sice útlé, ale přínosné publikaci. Též výrazně uplatnila i své působení v legislativní sféře. V roce 1984 se stala členem týmu, který provedl novelizaci kanadského autorského práva a čtyři roky - v období 1987 - 1991 zastávala významnou úřední funkci, kdy pracovala pro kanadskou vládu jako expert na autorské právo. Mimo již zmíněné publikace je autorkou několika významných titulů: Digital Property : Currency of the 21 st Century (1997) a Canadian Copyright Law (3. vydání, r. 2001) a též byla editorem pro knihovníky zvlášť zajímavého díla: The Copyright and New Media Law Newsletter : For Libraries, Archives and Museums.

Publikace je systematicky rozčleněna do několika částí. Autorský výklad začíná v podobě definování a vysvětlení co je licence z hlediska digitálního pojetí. Vychází z potřeb i z historie vývoje knihovních fondů knihoven. Zachycuje významný okamžik proměny technické, ale i právní, spojené s digitalizací dokumentu. Všímá si i vývoje formy právních smluv. Vysvětluje podrobně pojetí licence: zahrnuje typy licenčních smluv, jejich funkci a vyhraněnost. Zmiňuje se i o průmyslových principech pojetí licencí. Jde o postup formou jasně logicky strukturovaného průvodce touto problematikou prostřednictvím tzv. klíče k digitálnímu licensingu v podobě zvláštních ustanovení, kdy jsou vysvětlovány a zohledňovány jednotlivé prvky této struktury: oblast, autorizovaní uživatelé, kredity, monitorování využívání, morální práva na platformě knihoven. Obligatorní ustanovení pro knihovny, typy licencí aj.

Knihovníky jistě zaujme kapitola věnovaná - použití nebo autorizovanému užívání. Pozornost je věnována, nejen výčtu a specifikaci jednotlivých typů využívání digitalizovaných dokumentů - pro osobní účely, nekomerční využití, pro účely školní výuky, výzkum, vědeckou činnost, jako elektronické rezervy, mezinárodní výzkumné projekty aj. Zahrnuje i problematiku meziknihovních služeb ILL, včetně nejen klasických knihovních dokumentů, ale i tzv. nových médií, audiovizuálních materiálů, ale především materiálů v digitální podobě - např. CD-ROM a hudebních nahrávek - na CD a uvádí příslušnou právní regulaci zakotvenou v kapitole č. 108 U.S. Copyright Act - který je též uveden v apendixu této knihy. Pozornost je věnována i často zapeklité otázce možnosti legálního udělování sublicencí, která je mnohdy noční můrou pro řadu oborů zabývající se copyrightem a tématikou licencí. ( V podstatě jde o možnost poskytnutí práva užití díla, nebo jeho části, třetí osobě ze strany nabyvatele licence). Prostor je věnován i již zmíněnému typu licencí - např. výhradních a nevýhradních. Autorka též vysvětluje postup v případě obnovy nebo prodloužení již končících licenčních smluv. Značná pozornost je věnována samotným licenčním smlouvám jejich struktuře, potřebným náležitostem. Čtenáři mají příležitost seznámit se s konkrétními příklady udělování licencí knihovnám ze strany nakladatelů, rovněž i přenos a přechod těchto práv mezi zúčastněnými subjekty. Zabývá se i finančními aspekty těchto smluvních vztahů.

V závěrečné části nalezne čtenář odpovědi na řadu otázek zaměřených na praktické využívání a aplikací licenčních smluv v knihovnictví a především v praxi samotných knihoven. Uvedu jen několik příkladů, řešených otázek: jde o témata - místa autorizace, autorizovaní uživatelé, pravidelné využívání a meziknihovní služby aj.

Prostřednictvím zmíněného textu se zájemci mohou seznámit se situací, kterou právně pokrývá tato smluvní forma a významná součást copyrightu v USA a Kanadě. Pochopitelně v mnohém se odlišuje od řešení podobných situací z hlediska tzv. kontinentálního pojetí autorského práva.

Tuto zajímavou a chytrou knížku si můžete prohlédnout a případně prostudovat ve studovně knihovnické literatury NK ČR pod signaturou Xt 34 085.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STREIT, Vincenc. Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-11382. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11382

automaticky generované reklamy
registration login password