Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na světě není databáze, která by obsahovala všechno… (Jaroslav Horký, Medistyl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Na světě není databáze, která by obsahovala všechno… (Jaroslav Horký, Medistyl)

0 comments
Anglicky
English title: 
There is no database in the world that contains everything… (Sample searching from STN International)
English abstract: 
<p> </p>
Autoři: 

Ing. Horký je ředitelem firmy Medistyl, která provozuje Středoevropské informační středisko. Zabývají se informačním servisem a rešeršemi, zejména z oblasti chemie a farmacie. Středisko je zástupcem databázové sítě STN International, a právě těchto bází se týkal menší pokus, který v Medistylu provedli.

Testování probíhalo tím způsobem, že pan Horký vybral několik různých chemických látek (od exoticky znějících sloučenin až po vitamin C), a porovnával dokumenty vyhledané v jednotlivých specializovaných databázích (jako například MEDLINE nebo EMBASE). Jak se již dalo na počátku předpokládat, žádná báze nebyla úplná a nepokrývala všechny relevantní dokumenty; pro získání všech potřebných informací je opravdu vhodné provést rešerši ve více databázích.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Na světě není databáze, která by obsahovala všechno… (Jaroslav Horký, Medistyl). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2021-09-27]. urn:nbn:cz:ik-12349. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12349

automaticky generované reklamy