Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na Inforu o jednu cenu

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Na Inforu o jednu cenu

0 comments
Na rozdíl od předchozích ročníků bude tentokrát na odborné konferenci Inforum 2000 (koná se 23. - 25. května 2000 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze) předána cena pouze jedna: za nejvýznamnější produkt (nebo čin) spojený s elektronickými informačními zdroji, který se objevil na české scéně od května 1999 (obdobná cena bude udělena pro scénu slovenskou). Uzávěrka nominací, které může zaslat kdokoliv prostřednictvím webovského formuláře, je stanovena na 20. únor 2000. O pořadí rozhodnou účastníci Infora hlasováním na přihláškách do konce dubna.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Na Inforu o jednu cenu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11087. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11087

automaticky generované reklamy