Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na financování VISK uvolněno 50 miliónů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Na financování VISK uvolněno 50 miliónů

0 comments

Grantový program VISK bude pokračovat přinejmenším v roce 2002. Rozhodla o tom poslanecká sněmovna při třetím čtení druhé verze zákona o státním rozpočtu 18. prosince 2001, když schválila návrh rozpočtového výboru, aby na financování VISK byla v kapitole Ministerstva kultury ČR vyčleněna částka 50 miliónů korun. Pro tento návrh hlasovalo 131 poslanců a proti bylo 50. Naopak byl zamítnut pozměňovací návrh J. Gongola (KSČM), člena rozpočtového výboru, aby položka VISK byla navýšena o dalších třicet miliónů.

Tato částka je nesporně méně, než by si knihovny přály (pro srovnání připomeňme, že loni bylo v rámci VISK investováno 115,9 miliónu korun, tj. o 31 procent méně, než se původně nárokovalo), ale neskonale více, než se dalo čekat po šoku, který vyvolalo zjištění, že se s VISK ve státním rozpočtu pro rok 2002 vůbec nepočítá. Intenzivní lobbování knihovníků nakonec přineslo ovoce a pro VISK se podařilo získat podporu v konkurenci požadavků na dotace na krytí nákladů lokálních projektů ve školství a zdravotnictví.

To, jak se prostředky, které budou k dispozici, rozdělí mezi jednotlivé podprogramy, bude ještě předmětem jednání po 14. lednu, na který je stanovena uzávěrka projektů ve VISK 2, 3, 5, 6 a 7. Podle V. Richtera budou jako východisko sloužit minimální a optimální částky, které předloží jejich garanti. Jak ukázala nedávná výměna názorů v diskusní skupině Knihovna, v otázce struktury výdajů nepanuje shoda. Dá se však předpokládat, že hlavní prioritou zůstane připojení veřejných knihoven z menších obcí k Internetu.

Rekapitulace nejdůležitějších událostí na cestě k tomuto úspěchu:

4. 10. Předseda SKIP V. Richter oznamuje na tiskové konferenci u přiležitosti konání Týdne knihoven, že v kapitole MK ČR není pro VISK určena ani koruna. V této souvislosti vydává SKIP prohlášení, v němž nepřímo dává vinu za tuto situaci MK ČR, které nedodrželo usnesení vlády o financování Národního akční plán programu eEurope+ v jednotlivých resortech.
8. 10. Tisková mluvčí MK ČR D. Fuchsová Ikarovi sdělila, že VISK byl z kapitoly MK ČR vyřazen rozhodnutím Ministerstva financí ČR.
18. 10. První verze návrhu státního rozpočtu pro rok 2002 vrácen vládě k přepracování.
26. 10. Navzdory uvedeným okolnostem MK ČR vypsalo soutěž na projekty VISK 2, 3, 5, 6 a 7.
23. 11. Na tzv. kontrolním dni VISK ministr K. Březina, náměstek ministra kultury Z. Novák, poslanec V. Mlynář a ředitel ÚVIS J. Krump vyjádřili VISK jako jednomu z nejlépe připravených programů SIP podporu s tím, že rozhodující slovo bude mít rozpočtový výbor.
14. 11. Na základě návrhu J. Talíře výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve svém usnesení doporučil, aby VISK byl financován částkou 65 miliónů ze všeobecné pokladní správy.
11. 12. Rozpočtový výbor přijal na svém zasedání usnesení, jehož součástí je také návrh, aby rozpočet VISK byl naplněn v rámci kapitoly MK ČR. Příslušný sněmovní tisk (1060/4) stejně jako další, který obsahuje zmíněný pozměňovací návrh J. Gongola (1060/5) nejsou dostupné v elektronické podobě kvůli rozsáhlým tabulkovým přílohám.
18. 12. Poslanecká sněmovna schválila návrh rozpočtového výboru.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Na financování VISK uvolněno 50 miliónů. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-10856. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10856

automaticky generované reklamy
registration login password