Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Můj názor k návrhu nového knihovnického zákona

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Můj názor k návrhu nového knihovnického zákona

0 comments
Ředitelka Městské knihovny Jindřichův Hradec se vyjadřuje k návrhu knihovnického zákona předloženého Ministerstvem kultury ČR a doplňuje tak o svůj pohled redakční článek věnovaný této problematice. (Redakce)

Případ "knihovnický zákon" je ve stadiu řešení již velmi dlouho. I já jsem před dvěma lety byla členkou pracovní skupiny při ministerstvu kultury. Ta se pokoušela řešit věcný záměr nového právního dokumentu a podle mého názoru nebyl výsledek špatný. Vzniklé teze vzbuzovaly naději, že by nový zákon mohl respektovat vše pozitivní, co vývoj přinesl a vytvořit tak legislativní oporu pro knihovny jako nezastupitelné instituce poskytující veřejné služby na všech úrovních státní správy a samosprávy.

Současný návrh knihovnického zákona je produktem ministerských úředníků. Já osobně jsem z něho smutná. Nemohu se ubránit dojmu, že 99 % veřejných knihoven přisuzuje málo významné postavení a ponechává zcela na blahovůli samosprávy, zda vůbec budou existovat a pokud ano, tak jaké podmínky jim pro práci vytvoří. Copak těch více než 6 000 veřejných knihoven státu opravdu nic nepřináší?

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KODÝMOVÁ, Milena. Můj názor k návrhu nového knihovnického zákona. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10597. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10597

automaticky generované reklamy