Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Moderní technologie pro nevidomé a slabozraké

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Moderní technologie pro nevidomé a slabozraké

0 comments
Podnázev: 
Den otevřených dveří v Centru Tereza (FJFI ČVUT Praha)

Ve středu 21. října 2009 se v prostorách FJFI ČVUT (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT) uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o techniku a technologie pomáhající zrakově postiženým osobám. Centrum Tereza (Centrum pro podporu samostatného studia zrakově postižených při Katedře matematiky FJFI ČVUT) nabízí od roku 1992 pomoc zrakově postiženým studentům všech vysokých škol. Studovna Centra Tereza poskytuje prostor pro kurzy a konzultace v oblasti samostatné práce zrakově postižených s počítačem. Bezplatné kurzy Centra pomáhají studentům získat nejrůznější dovednosti – od ovládání operačního systému až po práci s tabulkovým procesorem, čtečkami, skenerem a zvětšovacím softwarem.

Návštěvníci dne otevřených dveří měli možnost seznámit se a vyzkoušet si práci s řadou moderních technologií a pomůcek pro zrakově postižené uživatele. Spektrum připravených informací a praktických ukázek bylo široké a zájemci, kterých se sešlo velké množství, si představované technologie vyzkoušeli za odborné pomoci pracovníků Terezy.

Velký zájem byl o prezentaci práce s počítačem prostřednictvím hlasového a hmatového výstupu (braillský řádek), kterou zájemcům představil vedoucí studovny Radek Seifert za pomoci čtečky obrazovky JAWS. Pro zrakově postižené je zajímavá především integrace hlasového výstupu a braillského řádku. Představen byl také nově vzniklý hybridní studijní materiál.

Návštěvníci centra měli příležitost vyzkoušet si v praxi televizní i softwarové lupy pro čtení knih či práci s počítačem, seznámili se s problematikou převodu textu do elektronické podoby a s možnostmi převodu a tisku matematických i literárních textů do Braillova písma. Připraveny byly také informace o přístupnosti webových stránek pro zrakově znevýhodněné uživatele.

V prostorách Centra připravily své prezentace společnosti dodávající speciální hardware a software pro zrakově postižené. Na místě bylo možné vyzkoušet například čtecí zařízení Auto-Lektor (pro naskenování a čtení běžně tištěného textu bez použití počítače se speciálním softwarem), kapesní kamerové lupy, elektronický zápisník, odečítací a zvětšovací program pro mobilní telefony, čtečka obrazovky JAWS 10 v češtině nebo přenosný počítač NetHalBook sloužící jako zápisník pro nevidomé uživatele.

Webové stránky Centra Tereza jsou k dispozici na adrese http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 3)
SOUČKOVÁ, Veronika. Moderní technologie pro nevidomé a slabozraké. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-13273. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13273

automaticky generované reklamy