Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mladší bratr Internetu přijde brzy na svět

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mladší bratr Internetu přijde brzy na svět

0 comments
Autoři: 
Neuplyne snad dne, aby se v nějakém časopise či v novinách - lhostejno jestli odborně či všeobecně zaměřených - nediskutovalo na téma Internet.
Jedni v něm vidí velkou příležitost k ulehčení podnikání, druzí semeniště pornografie a terorismu. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Mnohdy je z článků cítit, že lidé, kteří je píší, nevědí, o čem píší, a tak se stává, že vodí své čtenáře za nos.

Náš čtenář má situaci jednodušší. Prokázal svou schopnost pracovat s Internetem už tím, že čte tento text. Proto se nenechá jen tak balamutit.

Poté, co jsem si ulevil, si dovolím přejít k jádru pudla. Ve výše uvedených článcích se autoři čas od času zmiňují o přetížení Internetu. Mají pravdu, původní infrastruktura byla vybudována pro jiný druh aplikací, které byly mnohem méně náročné na přenosové pásmo (rychlost) linek než dnešní služby, především WWW. Dnes se situace s infrastrukturou začíná výrazně měnit, a to dokonce i u nás. V úterý 17. června bude slavnostně uvedena do provozu česká část sítě TEN - 34.

TEN - 34 (Trans-European Network) je celoevropský projekt, jehož cílem je vybudovat 34 Mbitovou síť, která bude propojovat vědecká a univerzitní pracoviště. Pro představu, všechny vysoké školy plus komerční zákazníci CESNET používají při komunikaci se zahraničními uzly kabel o přenosové kapacite 3 Mb/sec. Jinými slovy, pokud přistupujete do Internetu z akademické půdy a zaznamenáte vyšší rychlost, je pravděpodobné, že za to může právě projekt TEN - 34. Samotná infrastruktura však nestačí. Mnohem důležitější jsou aplikace, které ji budou využívat. V tomto směru existuje v  Evropě několik programů, z nichž některé se týkají výuky na dálku, videokonferencí, vysoce náročných výpočtů apod.

V USA vznikl projekt podobný projektu jako je TEN - 34 a dostal název Internet 2. Jeho smyslem není primárně zřídit infrastrukturu, nýbrž vytvářet odpovídající aplikace pro vysoce výkonnou síť, jež by měla dosahovat řádově desetinásobných rychlostí než TEN - 34. Do projektu Internet 2 je zapojeno nejen přes stovku amerických univerzit, ale i vedoucí společnosti (za všechny jmenujme IBM) v komunikačních technologií.

Hlavními cílovými oblastmi projektu Internet 2 jsou aplikace v náročných výpočtech, distribuované systémy (odolné proti poruchám), bezpečnost vysokorychlostních sítí apod. Zkrátka tento projekt je zaměřen na takzvaný základní výzkum. Můžeme se tedy těšit na jeho výsledky. Vysokorychlostní síť již máme na obzoru, proto se na tyto aplikace můžeme těšit. Pokud budou vypadat tak, jak jsou plánovány, pak si budeme připadat jak Alenka v říši divů nebo jako v domě hrůzy. Asi jak kdo. Těšme se společně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Mladší bratr Internetu přijde brzy na svět. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-06-01]. urn:nbn:cz:ik-10048. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10048

automaticky generované reklamy