Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministr kultury Pavel Dostál informoval ...

Napsal uživatel Ikaros .cz dne 25. Srpen 2002 - 14:20.
Ministr kultury Pavel Dostál informoval novináře na TK 22.8. o škodách na majetku, vybavení a sbírkách muzeí a galerií v České republice. Přímé náklady na záchranné a obnovovací práce na těchto zařízeních v gesci MK ČR byly vyčísleny na 380 mil Kč. Škody na všech muzeích a galeriích se odhadují na 2 318 mil. Kč, z toho škody na na státních muzeích a galeriích činí 1 411 mil. Kč, dále škody na církevním majetku činí 31 mil. Kč, škody na soukromých sbírkách zatím nejsou odhadnuty. MK ČR dostalo pouhých 10 mil Kč na pomoc poškozeným muzeím a galeriím, které má ve své působnosti. Počítá tedy s využitím rezerv ve státním rozpočtu, velkou část však bude muset financovat z rozpočtu kapitoly MK ČR, což mj. znamená, že bude pozastavena investiční činnost (snad pouze s výjimkou staveb již započatých) a bude výrazně snížena podpora živé kultury. Jinými slovy nejméně do roku 2004 nás čeká havarijní stav v české kultuře.
registration login password