Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mimořádný zájem o vystavený latinský překlad Dalimilovy kroniky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mimořádný zájem o vystavený latinský překlad Dalimilovy kroniky

0 comments

Nebývalá mediální odezva na dramatický průběh nákupu tzv. pařížského zlomku latinského překladu Dalimilovy kroniky nepochybně přispěla k tomu, že si jeho originál přišlo podle Evy Štanské z Národní knihovny ČR prohlédnout více než 25 tisíc lidí.

Na výstavě v Zrcadlové kapli Klementina, která se konala od 1. do 15. dubna, bylo ve čtyřech speciálních vitrínách (s bodovým světlem a ochranou proti UV záření) k vidění vedle latinského překladu celkem sedm exemplářů tohoto vzácného dokumentu z fondu Národní knihovny ČR: tři úplné rukopisy z 15. století, další dva zlomky, první tištěné (kritické) vydání Pavla Ješína z Bezdězí a jeho opis z majetku Bohuslava Balbína (v obou případech ze 17. století).

"Rukopis je v tzv. přiměřeně dobrém stavu. To znamená, že je na něm vidět jeho stáří a tomu odpovídající opotřebování, není však výrazněji poškozen. Restaurátorského zásahu zapotřebí nebude, jen je nutné vhodné uložení, ale to platí u všech rukopisů, nejenom u tohoto," řekl Ikarovi Zdeněk Uhlíř, vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR. Jak dodal, pro přístup badatelů k originálu jsou stanoveny stejné podmínky jako v případě jiných rukopisů, tj. preferuje se kopie (digitální nebo mikrofilmová, pokud je k dispozici). Pro uchování pergamenoveného rukopisu je nezbytná stabilní vlhkost (50-55 %) a teplota (kolem 15 °C).

Bezprostředně po převozu z Paříže do Prahy byla Dalimilova kronika digitalizována a zpřístupněna zdarma v databázi Manuscriptoriu. K tomu jedna poznámka: Výstava mě přesvědčila o smyslu digitalizace více než četné teoreticko-empirické studie publikované na toto téma. Digitální kopie (v odpovídající kvalitě) či, chcete-li, virtuální kniha, se všemi možnostmi, které skýtá moderní technika, přináší - odmyslíme-li fakt, že středověké texty dokáže přečíst jen odborník - paradoxně vlastně autentičtější zážitek než samotný originál, který se proměňuje v exponát uložený pod sklem v bezpečné vzdálenosti od "čtenáře", který beztak spatří jen dvě stránky.

Digitální reprodukce se staly součástí také tištěného faksimile (formát A5, cena 80,- Kč). V průběhu výstavy se prodalo 6900 kusů, což zdaleka přesáhlo původní náklad 4000 kusů, a proto bylo vytištěno dalších 6000 faksimilí.

Vzhledem k mimořádnému zájmu o výstavu se nabízí otázka, zda nebude instalována také v jiných městech "Zatím o výstavě v jiném městě v ČR neuvažujeme. Dosud nevznikl tento požadavek a velmi záleží na dalších okolnostech, jako jsou vhodné prostory k vystavení, zabezpečení a nemalou částku by tvořilo pojištění. Jedná se o významnou památku, která by podle mezinárodních pravidel neměla být vystavena déle než tři týdny, aby nedošlo k poškození," odpověděla E. Štanská.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Mimořádný zájem o vystavený latinský překlad Dalimilovy kroniky. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-11807. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11807

automaticky generované reklamy
registration login password