Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MF Dnes dostala internetovského bratra

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

MF Dnes dostala internetovského bratra

0 comments
Akciová společnost MaFra, vydavatel Mladé fronty Dnes ukázala svým konkurentům v závodě, v němž beztak průběžně vede (soudě podle výše nákladu), koncová světla. Od 12. ledna 1998 je brzy ráno vystavován internetovský deník iDnes. Ve srovnání s elektronickými verzemi novin, k nimž mají čtenáři zdarma přístup delší dobu, jde do jisté míry o svébytný, hypertextově strukturovaný dokument, který lze zařadit v minulém čísle zveřejněné pracovní typologii periodik na WWW do kategorie 2b. Se svou starší "sestrou" MF Dnes má iDnes leccos společného - např. redakční komentáře, některé závažnější materiály, populárně-naučnou stránku Věda, která je součástí sobotní přílohy, a především titulní stranu (s retrospektivou do 1. prosince 1997), kterou lze stáhnout ve třech podobách (text, grafická reprodukce ve formátu .html a ve formátu .pdf) v čase, který nám nedovolí se nudit. Naopak jiné příspěvky jsou psány výhradně pro iDnes.

Podstatný rozdíl mezi oběma periodiky nespočívá v tom, že iDnes je k dispozici dříve, "než se dotočí rotačky", jak zněl slogan v kampani předcházející uvedení iDnes na svět, nýbrž v tom, že překonává komunikační bariéry dané způsobem distribuce novin. Elektronická periodika, včetně iDnes, která "vystoupila" z rodiny pouhých kopií tištěných originálů, se vyznačují tím, že propojují textové, audiální a vizuální informace v jednom, multimediálním prostředí, neodděleně jako dosud v tradičních komunikačních prostředcích, do nichž v tomto kontextu zahrnujeme i televizi. Vedle animovaných Jiránkových karikatur, které však působí v sekvencích kontraproduktivně (soulad formy a obsahu by měl zůstat zachován i na Internetu) je třeba zmínit rubriku "Řekli na diktafon" se zvukovými záznamy (ve formátech .wav/.ra) rozhovorů, projevů a prohlášení. Ocenění si zaslouží interaktivní prvek iDnes: možnost, aby čtenáři zasílali e-mailem své dotazy politikům (Petra Buzková, Jan Ruml). Po pravdě řečeno, o úplnou novinku u MaFra nejde - dopisové oddělení MF Dnes sbírá takto reakce několik měsíců.

Počin MaFra je třeba přivítat, ale zároveň se ptát: Hledá vydavatelská firma prostředek podpory prodeje svého hlavního produktu nebo se vydala neprošlapanou cestou v oblasti elektronického publikování?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. MF Dnes dostala internetovského bratra. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 2 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-10154. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10154

automaticky generované reklamy