Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR (Jitka Feberová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR (Jitka Feberová)

0 comments
Autoři: 

Jitka Feberová

Projekt MEFANET byl ustaven v červnu 2007 a vznikl jako výsledek spolupráce lékařských fakult ČR a SR. Přínosem projektu je spolupráce institucí na tvorbě elektronických výukových materiálů a pomůcek, které jsou přístupné na jednotlivých portálech. Vznikly také mezifakultní autorské týmy. Obecná aplikace pro správu portálů má českou, slovenskou a anglickou mutaci. MEFANET je tedy jednotný portál s mapou lékařských disciplín a standardizovanou strukturou. Autentizace uživatelů probíhá pomocí systému Shibboleth. V aplikaci se pracuje podobně jako v jiném redakčním systému (např. dá se nastavit, kdo může stahovat obsah). Portál také obsahuje nástroj pro hodnocení kvality zveřejněných článků, což mj. zajišťuje zpětnou vazbu autorům. Poprvé byla udělena docentura za práci v elektronické podobě (tři atlasy patologie doc. Fajta). MEFANET zahrnuje i další výukové weby, digitální videa, materiály k přednáškám, e-learningové kurzy aj. Nejvíce příspěvků má 1. LF UK. Na většině fakult již mají i Shibboleth. V rámci MEFANETu funguje i samostatná konference, která každý rok otevírá určité téma. Do budoucna se na portálu chystá štítkování (tagování), uživatelské diskuze, hodnocení obsahu, řešení autorskoprávních otázek, wiki aj. Analyzují se také standardy s ohledem na zamýšlenou komunikaci aplikace s digitálními knihovnami. Další zájemci o zapojení do projektu přibývají a jsou vítáni.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR (Jitka Feberová). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-13159. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13159

automaticky generované reklamy