Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mé osobní dojmy ze setkání absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mé osobní dojmy ze setkání absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

0 comments
Autoři: 

V sobotu 25. listopadu 2000 jsem i já byl mezi těmi, jejichž kroky zamířily do nové budovy Univerzity Karlovy v Jinonicích. (I když počasí bylo nevlídné a tento týden jsem jel do Prahy již počtvrté, nakonec jsem nelitoval.)

Průběh setkání popisují ve svémčlánku redaktoři Ikara, včetně fotografií. Rád bych je doplnil svými postřehy.

Obor vědecké informace a knihovnictví jsem absolvoval v roce 1974, tedy před více než čtvrtstoletím. Bylo pro mne opravdu milé, až dojemné, vidět své tehdejší učitele - prof. Kábrta, doc. Kováře, doc. Straku, doc. Vodičkovou, dr. Skolka, dr. Mertovou, ing. Mertu (na mnohých se již podepsalo stáří - což mi připomnělo, že i já jsem zestárl) - i dosud vyučující dr. Vášovou (jež mi připadala, že se za ta léta vůbec nezměnila).

Zajímavý byl přehled historie tohoto vrcholného knihovnického pracoviště, přednesený prof. Cejpkem (publikovaný v časopise Národní knihovna, č. 4/2000, s. 135-146). Zaujalo mne, že za padesát let se v jeho vedení vystřídaly jenom čtyři osobnosti (doc. Drtina, prof. Kábrt, prof. Cejpek, doc. Vlasák), což lze samozřejmě komentovat bud jako odraz stability, kontinuity pracoviště, nebo naopak jako odraz petrifikace, stagnace.

Prohlídka pracovišť ústavu nám ukázala, že konečně mají učitelé důstojné pracovny a studenti vybavené učebny včetně počítačových (i když je poznat, že budova nebyla projektována pro výuku).

Zklamala mne však knihovna (knihovna společenských věd, jež slouží všem pracovištím Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií UK, umístěným v budově). Ještě nedávno měl ÚISK v Celetné ulici fungující knihovnu s dostupnými lístkovými katalogy. Po přestěhování do Jinonic nejsou lístkové katalogy k dispozici. Knihy jsou sice na regálech s volným výběrem, ale čtenáři do něho (tj. do části pro informační studia a knihovnictví) nemají přístup; postupně se knihy rekatalogizují do systému T-series. (Logické by přece bylo ponechat v provozu lístkové ktalogy až do úplného počítačového zpracování celého fondu.) Novinkou je i důraz na prezenční půjčování (absenčně jen druhé a další multiplikáty). Divím se, že studenti ÚISK neprotestují.

Organizace setkání byla dobrá, chlebíčků bylo díky sponzorům dostatek. Účast byla nižší, než vedení ÚISK předpokládalo (z našeho ročníku denního studia se nás ze čtyřiceti sešlo šest). Důvody neúčasti mohly být, že nepřítomní: a) o akci nevěděli, b) nemohli přijít, c) nechtěli přijít. Je-li čtenář tohoto textu absolventem katedry (ústavu), jistě si uvědomí, do které skupiny patří.

Pro příště bych doporučoval připravit k takovému výročí nějaký almanach, včetně jmen učitelů, popř. studentů, vzpomínkových textů apod.

Pozn. redakce: Rádi zveřejníme i další reakce, které nám pošlete.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Mé osobní dojmy ze setkání absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 10 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10651. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10651

automaticky generované reklamy
registration login password