Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marné hledání katastru nemovitostí na Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Marné hledání katastru nemovitostí na Internetu

0 comments

V deníku MF Dnes ze 7. 4. 2001 byla na titulní straně uveřejněna zpráva "Výpisy z katastru jsou na Internetu". O zpřístupnění katastru nemovitostí na Internetu se výslovně zmiňuje Akční plán realizace státní informační politiky do roku 2002. Mnohý občan informaci MF Dnes jistě přivítal jako konkrétní krok na cestě ke stavu, kdy s úřady státní správy budeme moci komunikovat také pomocí Internetu, aniž bychom byli nuceni trávit hodiny čekáním v institucích samotných.

Jenže radost netrvala dlouho. Také jste usedli k počítači se záměrem vidět katastr nemovitostí na Internetu na vlastní oči? Tento informační systém není k nalezení, odpověď na marné hledání však ano. Na svých webových stránkách ji zveřejnil Katastrální úřad v Opavě. Právě odtud získal nepozorný redaktor MF Dnes informace o katastru nemovitostí. Jeho interpretace se však poněkud lišila od skutečnosti. Kde je tedy pravda?

Jak uvádí oficiální prohlášení KÚ v Opavě jako reakce na uvedený článek, katastrální úřady začaly přecházet na nový "Informační systém katastru nemovitostí" (ISKN). První z nich byly právě KÚ v Opavě, Mostě, Chrudimi, kde systém ISKN provozují od konce března. Následovalo připojení k centrální databázi ISKN. Od té chvíle jsou všechny změny v lokální databázi on-line ukládány také do centrální databáze. Právě ta je stěžejním prvkem plánovaného přístupu přes Internet. Jeden centrální zdroj bude nabízet aktuální katastrální údaje z celé České republiky. Se zpřístupněním těchto dat se počítá od června t. r., kdy bude k dispozici datová základna poloviny z katastrálních úřadů.

Informace z katastru nemovitostí jsou v současné době poskytovány za úplatu. Stejně tomu bude i v případě údajů získaných prostřednictvím Internetu. Každá stránka ve formátu A4 bude stát 50 Kč. Připojení k databázi ISKN bude možné po přidělení přístupového jména a hesla, která lze získat na základě podání žádosti u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v Praze. Pravděpodobně bude také nutné předem složit depozit u ČNB. K dispozici budou všechny písemné informace o nemovitostech, vlastnících a právních vztazích a částečně i digitalizované katastrální mapy. Příslušný formulář, kam občan uvede blíže nespecifikované údaje a prohlášení o tom, že hodlá nakládat se získanými informacemi v souladu s platnými právními předpisy, bude možné stáhnout z Internetu. Jeho doručení bude však možné pouze poštou. Ani katastr nemovitostí na Internetu tedy nebude od počátku ideální.

Doufejme, že v otázce komunikace s veřejností půjde nejen centrální Český úřad zeměměřičský a katastrální v Praze, ale i regionální katastrální úřady ve stopách svých kolegů v Opavě. Svým prohlášením totiž veřejnosti nabídli na českém Internetu pravděpodobně jedinou oficiální informaci o podrobnostech chystaného zpřístupnění katastru nemovitostí v elektronické podobě.

Tuto problematiku vzhledem k jejímu významu budeme nadále sledovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GROSSEROVÁ, Helena. Marné hledání katastru nemovitostí na Internetu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-10720. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10720

automaticky generované reklamy