Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marketing informačních služeb v případových úlohách

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Marketing informačních služeb v případových úlohách

0 comments

28. února 2006 jsem měl jedinečnou příležitost zúčastnit se první části čtyřhodinového semináře s názvem Marketing informačních služeb v případových úlohách, jehož odborným garantem je PhDr. Richard Papík, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V semináři byl kladen hlavní důraz především na případové úlohy z prostředí českých knihoven a informačních institucí. Úvodního slova se ujala Linda Skolková spolu s PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D., moderování celého setkání připadlo Mgr. Petře Slukové.

První příspěvek Jindřišky Kotrlové Obecný úvod do problematiky organizace odborných akcí vycházel z praktických, velice podnětných a užitečných zkušeností přenášející.

Další část semináře byla věnována současnému stavu a tematickému vymezení sympozia BOBCATSSS 2007.

Poté Michaela Dombrovská načrtla krátký, svým způsobem filozofický, avšak nesporně jímavý úvod do marketingu pojmenovaný Marketing jako komunikace.

Po půlhodinové přestávce začal hodinový blok nazvaný Pojetí marketingu informačních služeb ve vybraných knihovnách věnovaný specifickým i základním funkcím a službám, konkrétním marketingovým tahům a rovněž problematice financí jednotlivých knihoven. Národní knihovna ČR byla zastoupena Libuší Piherovou, Státní technická knihovna v Praze pak Lenkou Laňkovou. Městskou knihovnu v Praze jedinečným, famózním a oslňujícím způsobem reprezentovala, vtipem i zkušenostmi sršící Jaroslava Štěrbová. Vlídným způsobem poukázala na nespornou pravdu, že knihovníci by neměli na čtenáře plivat škvarky a mít stále co nabídnout. Také se zmínila o nezbytném rozšiřování procentuálního zastoupení populace v rámci čtenářské obce a s ním spojeného toužebného přání Městské knihovny v Praze předehnat Sedlčany.

Tento příspěvek vyvolal živou a náruživou diskuzi, která musela být z časových důvodů, takřka násilně, přerušena otřelou moderátorkou a konferenciérkou Mgr. Petrou Slukovou.

Proto mu alespoň zde bylo věnováno o něco více prostoru.

Zdánlivým odbočením od tématu se mohl na první pohled zdát příspěvek Romana Chýly Úvod do problematiky přípravy odborných textů z hlediska jejich optimálních modelů, formy, argumentace a působení na čtenáře.

Zadání jednotlivých studentských úkolů a rovněž i závěrečného slova se ujal PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Poté se již každý nabit příjemnými dojmy a novými informacemi vydal svou cestou.


Redakční poznámka: Zmiňované prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení na novém webu Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURSKÝ, Ondřej. Marketing informačních služeb v případových úlohách. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-12052. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12052

automaticky generované reklamy
registration login password