Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Manuscriptorium v Evropě (Tomáš Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Manuscriptorium v Evropě (Tomáš Psohlavec)

0 comments
Autoři: 

Tomáš Psohlavec

Tomáš Psohlavec z firmy AiP Beroun s.r.o. vystoupil s příspěvkem "Manuscriptorium v Evropě". Manuscriptorium je evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví. Obsahuje rukopisy, prvotisky, staré tisky (do roku 1800), mapy, listiny a další typy dokumentů. Manuscriptorium nabízí nástroje jak pro koncové uživatele, tak pro tvůrce digitálních dokumentů. Manuscriptorium sloužilo také jako platforma pro projekt ENRICH financovaný v rámci programu eContentPlus. Obhajoba projektu proběhla v lednu 2010. V roce 2010 je realizována spolupráce se 100 partnery. Aktuálně je v Manuscriptoriu zpřístupněno přibližně pět milionů obrazů stran. Přednášející upozornil, že Manuscriptorium je založeno na distribuovaném uložení dat (v Manuscriptoriu jsou shromažďována pouze metadata, vlastní data jsou uložena na serverech partnerů). Důležitá je také skutečnost, že partnerské instituce se nemusí přizpůsobovat požadavkům Manuscriptoria, různé formáty metadat jsou importovány prostřednictvím tzv. konektorů. Tvůrci Manuscriptoria se také v současné době snaží stát se subagregátorem pro Europeanu a TEL. Již proběhla zkušební těžba dat z Manuscriptoria do Europeany - přednášející ukázal pracovní rozhraní pro kontrolu obsahu. Prostřednictvím rozhraní OAI-PMH jsou v tomto případě poprvé předávána i obrazová data, konkrétně náhledy obrázků. Pokud se týká licenční politiky, mají různé knihovny (resp. partneři) odlišné požadavky týkající se řízení přístupu k datům. Manuscriptorium je v tomto směru flexibilní - vychází vstříc požadavkům individuálních knihoven (část Manuscriptoria je dostupná pouze na základě licenční smlouvy s Národní knihovnou ČR jako provozovatelem systému). V Manuscriptoriu bylo také vylepšeno uživatelské rozhraní, bylo vylepšeno vyhledávání (na základě sledování pokládaných dotazů a jejich analýzy), zobrazení digitální kopie se více blíží desktopovým aplikacím, nově je nabízena funkce osobní digitální knihovny (je možné si uložit vlastní kolekci či virtuální dokument složený z obrazů stran a folií existujících dokumentů, připojit vlastní poznámky a sdílet knihovnu s ostatními uživateli). Pro partnerské instituce jsou nově k dispozici některé podpůrné nástroje, ty je navíc možné využít i mimo Manuscriptorium. Těmito nástroji jsou online aplikace m-tool (pro tvorbu metadat), m-can (pro kandidátské účty), gaiji bank (databáze nestandardních znaků) a ENRICH garage engine (umožňuje konverze mezi různými formáty). Vše je dostupné v betaverzi Manuscriptoria na adrese http://beta.manuscriptorium.com/.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Manuscriptorium v Evropě (Tomáš Psohlavec). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-13445. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13445

automaticky generované reklamy