Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec)

0 comments
Autoři: 

Stanislav Psohlavec

Stanislav Psohlavec ze společnosti AiP Beroun s.r.o. v úvodu upozornil, že od skončení projektu ENRICH, k němuž název odkazoval, už uplynulo vlastně jeden a půl roku. Během této doby se Manuscriptorium stalo subagregátorem Europeany pro historické fondy. Pan Psohlavec v této souvislosti také prakticky ukázal, jak je možné si v Europeaně obsah z Manuscriptoria zobrazit, resp. jak přejít z Europeany do nativního rozhraní Manuscriptoria.

Přednášející také upozornil, že bylo připraveno nové uživatelské rozhraní Manuscriptoria a novou podobu má také vyhledávací formulář a indexy. Je rovněž možné vytvářet virtuální dokumenty, tj. virtuálně vyřezávat stránky a nově je svazovat. Vznikají tak určité osobní digitální knihovny, které fyzicky neexistují, ale jejich součásti spolu například souvisely v daleké minulosti.

S. Psohlavec zmínil i Manuscriptorium kandidátů. Objevují se však problémy s kvalitou dat i metadat. V návaznosti na úspěšný útok hackerů v poslední době, který začal přihlášením do Manuscriptoria kandidátů, se uvažuje také o změně pravidel systému.

Přednášející se následně věnoval problematice ukládání dat pro archivaci. Zdůraznil, že za deset let existence archivu CD-R (obsahující zejména data z projektů realizovaných v rámci programu VISK 6) nebyl ztracen jediný bit. Zajímavou novinkou je Data Tresor Disk (DTD), a v současnosti probíhají testy tohoto typu disku, jehož statická životnost se odhaduje na 160 let. Byl také již zahájen převod archivu CD-R na DTD. Minimálně do konce příštího roku budou data ukládána na oba typy disků. Pro instituce, které si zaplatily převod dat na disky CD-R, bude převod realizován zdarma.

V diskusi se objevila otázka, jak bude zajištěno, že disky typu DTD bude možné za 160 let přečíst. Nevýhodou disků typu CD/DVD-ROM je, že se musejí pohybovat. Je těžké předjímat, co se stane v budoucnu, je však potřeba tam data dopravit. M. Bartošek vyjádřil názor, že větším problémem budou změny formátů. S. Psohlavec doplnil, že k zálohování používají výhradně formáty s veřejnou definicí (specifikací). Navíc metadata ve formátu XML jsou čitelná i jako běžný text.

Jakub Petřík ze společnosti Albertina icome Praha s.r.o. ještě v závěru upozornil, že obsah Manuscriptoria je nově dostupný také prostřednictvím vyhledávače Summon.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-13673. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13673

automaticky generované reklamy
registration login password