Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb

0 comments
Rubrika: 

MAKULOVÁ, Soňa, BUZOVÁ, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb [online]. Bratislava: ELET, 2011. 174 s. ISBN 978–80–88812–23-4.
Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Monografia prof. Soni Makulovej a Mgr. Kataríny Buzovej s názvom Manažment informačných zdrojov a knižnično- informačných služieb sa snaží vniesť poriadok do chaotického sveta internetových informačných zdrojov. Učebnica poukazuje na množstvo miest, ktoré používateľovi pomôžu nájsť kvalitné zdroje v informačnom mori a „osedlať“ ich tak, aby z nich mal úžitok.

V tejto súhrnnej publikácii nájdeme informácie o vyhľadávacích nástrojoch, predmetových bránach, digitálnych referenčných službách, diskusných skupinách, neviditeľnom webe i nástrojoch organizácie poznania. Navonok rôzne témy, no spája ich jedno- všetko sú to zdroje, bohaté na kvalitné informácie. Jediné, čo možno spracovaniu knihy vyčítať, je absencia premostení medzi týmito akoby samostatne stojacimi kapitolami.

Monografia má význam nielen pri definovaní základných pojmov v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti internetových informačných zdrojov, ale aj pri ich typologizácii. Problematiku rozoberá z rôznych možných uhlov, pričom sa zameriava hlavne na kvalitatívny aspekt zdrojov. Na internete totiž nie je problém nájsť informácie, ťažšie je orientovať sa v nich a vybrať iba tie hodnotné. Nakoniec kredibilita je oblasťou, ktorej sa autorky dlhodobo venujú, takže k nej majú čo povedať.

Publikácia je hutným textom, ktorý čitateľ neprečíta len za jednu noc. Väčšinou majú kapitoly tento spád: definícia zdroja alebo služby, ich výhody a nevýhody a nasledujú konkrétne príklady z praxe. Monografia obsahuje množstvo odkazov na miesta, umožňujúce nájdenie zdrojov v povrchovom i neviditeľnom webe. Všetky z nich iste nepozná a nevyskúšal ani profesionálny rešeršér.

Niektoré zo spomenutých vyhľadávacích nástrojov sa už za ten čas, kým publikácia vznikla, pospájali. Ide napríklad o vyhľadávače Clusty a Vivisimo alebo OAIster, ktorý je súčasťou WordCat. To len potvrdzuje dynamickosť vývoja internetu a potrebu venovať sa neustále tejto problematike. Našťastie elektronická podoba knihy zaručuje jej jednoduchú a rýchlu aktualizáciu.

Učebnica je dostatočne deskriptívna a pochopiteľná i pre laikov. Zložitosť obsahu oživujú vtipne formulované vsuvky a mnohé vhodné ilustrácie, ako napríklad obrázok psa, ktorý poučuje druhého: „Na internete nikto nevie, že si pes“. Táto veta dostatočne vystihuje problém anonymity a kredibility internetu ako takého.

Obálka knihy Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb

Obálka knihy Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb

Na záver už len dodám, že prof. Soňa Makulová a Mgr. Katarína Buzová vytvorili jedinečný internetový informačný zdroj, ktorý má svojím mnohostranným pohľadom na tému sám zabezpečenú dostatočnú kredibilitu. Jednoznačne odporúčam prečítať všetkým, ktorí využívajú internet pri práci či pri štúdiu. Cieľová skupina čitateľov je teda široká. 

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRČKOVÁ, Andrea. Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 1 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13810. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13810

automaticky generované reklamy