Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Management znalostí v moderní organizaci (Ludmila Mládková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Management znalostí v moderní organizaci (Ludmila Mládková)

0 comments
Autoři: 

Ludmila Mládková Ludmila Mládková z VŠE, Katedry managementu, se specializuje na obor management znalostí. V první přednášce celé sekce hovořila o hledání nástrojů pro motivaci lidí. Organizace byla definována jako živý organismus jehož je nervový systém je tvořen znalostmi. Management znalostí pak pečuje o získávání - využívání – archivování. Vývoj tohoto obor začíná v 80' letech 20.století, kdy byly budovány velké informační systémy. Po zjištění, lze velmi těžce oddělit zkušenost (tacitní znalosti) od dat došlo k rozkolu na spíše psychologický a spíše informatický přístup. Toto schizma se moderní doba snaží opět odstranit.

Management znalostí představuje systém řízení: základem je vytvoření strategie (ta říká, co je cílem činnosti) plus analýza organizační struktury. Strategie odpovídá na otázku, zda se pracuje s explicitními/tacitními informacemi a podle toho se využíje jedna ze dvou strategií: kodifikační, či personalizační. Ta první zdůrazňuje pravidla, ta druhá zase lidi jako nositele znalostí.

Přednášející na konec představila 3 základní typy organizačních struktur: (1) shora-dolů, tradiční pyramida (př. armáda), kde je přenos znalostí omezený, směrem nahoru téměř neplynou; (2) zdola-nahoru, tzv. ploché organizace, procesně orientované firmy zdůrazňující práci v týmu, blízkost k zákazníkovi a sdílení zkušeností – systematická práce se znalostmi zde však také není ideální.(3) kombinace předchozích – kde dochází ke propojení efektivních rozhodovacích struktur s nižšími útvary, kde jsou soustředěny pracovníci a jejich znalosti. Hierarchicky nižší útvary pak dodávají informace těm vyšším a vystupují v roli partnerů-ovlivňovatelů rozhodování.

text konferenčního příspěvku

(rca)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Management znalostí v moderní organizaci (Ludmila Mládková). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-12528. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12528

automaticky generované reklamy