Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Malý jazykový koutek

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Malý jazykový koutek

0 comments
Autoři: 
1. pád kdo, co IKAROS
2. pád koho, čeho IKARA
3. pád komu, čemu IKAROVI
4. pád koho, co IKARA
5. pád oslovujeme, voláme IKARE!
6. pád o kom, o čem IKAROVI
7. pád s kým, čím IKAREM


Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Malý jazykový koutek. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 11 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-10496. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10496

automaticky generované reklamy