Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Malé knihovny I.

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Malé knihovny I.

0 comments

Organizovali jste někdy nějakou akci pro čtenáře? Domluvit prostory, peníze, přednášejícího, udělat reklamu, připravit občerstvení... není to tak jednoduché, jak se může zdát. Zabere to čas a pozornost a ještě se samozřejmě může stát, že nikdo kromě vás a přednášejícího nepřijde a veškerá práce přijde vniveč. Pokud jste malá knihovna s několika málo zaměstnanci, pravděpodobně si řeknete, že se tato časová investice nevyplatí, maximálně uspořádáte jednu jednoduchou akci za rok, kterou si buď u vás někdo vyžádá (a tím zajistí účast) nebo které se nemůžete vyhnout.

Jsou ale knihovny, které tento risk podnikají a pořádají klidně i několik akcí do měsíce. Možná by si zasloužily víc prostoru, více příležitostí, více pobídnutí... každá z nich, právě aby informovaly o tom, kolik lidí se přípravě těchto akcí věnuje, kolik je to stojí času, jakou mají návštěvnost, na co jsou pyšní, co se jim podařilo a podobně.

Rádi bychom, aby se tento článek stal prvním krokem a pobídkou pro ostatní knihovny - proč nezaložit nepravidelnou rubriku "pochvalme se"? Pro všechny je přeci motivací přečíst si o práci ostatních, poučit se nebo moci ukázat svůj úspěch.

Městská knihovna Chodov

| Počet obyvatel Chodova: 14,244
| Počet zaměstnanců knihovny: 5
| Velikost fondu: cca 40,000 svazků

Městská knihovna Chodov je příkladem knihovny, která je za jeden měsíc schopna uspořádat 15 a více akcí, které zahrnou diskuzi o Bibli, jazz a poezii, nabídku čajů, malé divadlo, přednášku na nějaké aktuální téma nebo autorské čtení. V knihovně je samostatný prostor, který je knihovna ochotna dát k dispozici i dalším zájmovým kroužkům z města. Některé akce zajišťuje knihovna ve spolupráci s dalšími obyvateli města nebo blízkého okolí, jindy zve zajímavé lidi nebo lidi, kteří mají co říct k nějakému zajímavému tématu, i z ostatních míst republiky. Propagace chystaných akcí probíhá na webových stránkách knihovny, facebooku knihovny a pouličních stojanech; zprávy o proběhlých akcích se dají najít opět na facebooku nebo v regionálním tisku a televizním vysílání.

Přípravám akcí se věnují 3 lidé: ředitelka je domlouvá, zástupkyně zajišťuje smlouvy a ostatní papíry, a třetí dobrá duše dělá letáčky a další propagaci. Na místě se pak o přednášejícího a návštěvníky stará vždy jedna z nich, zatímco další kolegyně píše zprávy, které nabízí místním novinám. Témata vybírají podle zájmů čtenářů nebo možností, které se naskytnou, případně dle témat, které se objevují jako aktuální a zajímavé. Asi těžko určit, která akce byla největší, nejúspěšnější či nejvíce navštívená - ve městě, kde je mnoho dalších možností zábavy nebo stále možnost vyrazit do okolních větších měst, záleží doslova a do písmene i na tom, jaké je počasí nebo jaké akce pořádají ostatní. A tak se stane, že na poprvé velmi hojně navštívené akci se napodruhé sejde pět lidí...

Na co v knihovně nejvíce vzpomínají? Asi na akce pro děti, například na Hry bez hranic s tématem Olympijské hry. I paní ředitelka Hana Nemčičová si tak mohla na chvíli pověsit na krk zlatou olympijskou medaili, kterou do Městské knihovny Chodov přivezl ukázat olympijský vítěz z Mexika, pan Jan Kůrka.

Knihovna Merklín u Přeštic

| Počet obyvatel Merklína: 1121
| Počet zaměstnanců knihovny: 1
| Velikost fondu: cca 9000 svazků

Knihovna obce Merklína je samozřejmě o hodně menší, stejně jako obec sama. Besedy pro veřejnost sice nepořádá, ale přesto se i zde snaží. Bohužel, pokud např. připravujete velkou soutěž pro děti i dospělé (jako tomu bylo v minulém roce), propagujete ji na úřadě, na vývěsce i na internetu, a za tři měsíce se přihlásí dva lidé, je to samozřejmě smutné a na chuti vám to nepřidá. Přesto se knihovna nevzdává a i letos uspořádala soutěž pro čtenáře a návštěvníky knihovny "Cestování po hradech a zámcích".

Knihovna jinak pořádá ročně cca 3-4 soutěže pro děti a také pravidelné soutěže pro školní družiny. Tomu odpovídá i prostor, který knihovna pro akce nejčastěji využívá - dětské oddělení knihovny. Témata soutěží se odvíjejí od zájmu čtenářů nebo navazují na podobné soutěže z okolních knihoven. Propagace probíhá standartně v prostorách knihovny, na webovských stránkách knihovny a na nástěnce. Větší soutěže a akce jsou pak propagovány i na vývěsce či webu obce.

V Knihovně Merklín většinou neuvažují o opakování již proběhlých akcí, spíše vymýšlejí nějaké nové. Paní knihovnice Linda Šiková na otázku, na kterou akci je nejvíce pyšná, odpověděla: "Největší radost mi udělala prezentace nových knih pro školní družiny a mateřskou školu, protože přilákala do knihovny několik nových mladých čtenářů. Tak doufejme, že jim jejich zájem o knihy vydrží!". A já jí moc přeji, aby tomu tak bylo.

Závěrem

Dnes jsem psala o dvou nevelkých knihovnách, o kterých sama vím. Ráda bych v podobných článcích pokračovala, ale potřebuji i Vaši spolupráci. Víte o takové knihovně nebo v ní sami pracujete? Pochlubte se! Ozvěte se a napište o svých činnostech - třeba na náš facebook, e-mail, nebo do kontaktního formuláře. Nestyďme se za to, že děláme pro své uživatele co nejvíc a jsme v tom dobří! :-)

Faktem je, že ať už se akce zúčastní dva lidé nebo jich je dvě stě, vždy je třeba vynaložit téměř stejnou energii, a všechno zkrátka pořádně vymyslet, domluvit, propagovat a zajistit. Možná, že vytrvalá snaha přinese ovoce a lidé se naučí (a nepřestanou) chodit do knihovny nejen pro knížky, ale i za zábavou a poučením.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
KHÁSOVÁ, Věra. Malé knihovny I.. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 9 [cit. 2021-09-17]. urn:nbn:cz:ik-14130. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14130

automaticky generované reklamy
registration login password